• Kennismiddag Onderwijs

  Interne organisatie van scholen en besturen

  De schoolbesturen zijn eindverantwoordelijk voor alles wat zich in de school afspeelt. Voor de kwaliteit van het onderwijs en voor de resultaten. Het schoolbestuur heeft veel beheers- en bestuurstaken, zoals aan huisvestingsbeleid, onderwijsinhoudelijk beleid en personeelsbeleid. Vaak delegeren ze taken aan de schoolleiders, sturen ze op hoofdlijnen aan en controleren ze achteraf.

  De bestuurder heeft veel op zijn/haar bord en jij daarmee ook! Wel zo handig voor jou om (nog) beter inzicht te krijgen in:

  • hoe zitten onderwijsorganisaties in elkaar? Welke verschillende functies zijn er?
  • bestuurlijke verhoudingen en de specifieke bevoegdheidsverdeling binnen onderwijsinstellingen, waaronder de taken en verantwoordelijkheden van de bestuurder, schoolleider en leerkrachten
  • samenwerkingsconstructies tussen onderwijsinstellingen en/of met private partijen
  • rol van stakeholders zoals de medezeggenschapsraad, de ouders, en ook de gemeente
  • verloop van de beleidscyclus en de routing van het strategisch (meer)jarenplan
  • interne besluitvorming: MR, GMR, OPR, PMR en ouderraden en bijbehorend advies- en instemmingsrecht
  • relevante wet- en regelgeving, zoals onderwijswetten, onderwijsrecht, medezeggenschaps-recht, leerlingenrecht, aanbestedingsrecht, arbeidsrecht en reglementen (zoals rondom social media gebruik en gewenste omgangsvormen.
  • hoe wordt er verantwoording afgelegd.

  Deelnemers nemen het organogram van hun organisatie mee: hoe is het bij jouw organisatie geregeld? En natuurlijk werkt het binnen het PO, VO en de Samenwerkingsverbanden mogelijk net een beetje anders, maar het is handig om van elkaar te weten hoe de interne organisatie geregeld is.

  Resultaat

  Je hebt (meer) inzicht in de (beleids)structuur en samenhang van jouw onderwijsorganisatie én die van de samenwerkingspartners. Je kent de taken en verantwoordelijkheden van de belangrijkste stakeholders. Om je werk optimaal te kunnen doen is het belangrijk dat je weet hoe de school ‘werkt’ en hoe beleid gemaakt, uitgevoerd en verantwoord wordt.

  Spreker

  De spreker tijdens deze Kennismiddag is Erik Boswinkel. Erik helpt scholen en zorgorganisaties met het beheersen van geldstromen en het maken van financiële keuzes. Dat doet hij door doelen, inzet van mensen, middelen en bedrijfsprocessen met elkaar te verbinden en te vereenvoudigen. Erik draagt zijn kennis en ervaring op een plezierige manier helder over!

   

 • Deelnemers 2022

  Eén of meerdere secretaresses uit deze organisaties schreven zich in:

   

   


Algemene informatie:

 • Type:

  Kennismiddag

 • Prijs:

  € 425,- excl. btw

 • Data:

  22 april
  11 november

 • Tijd:

  13.00 – 17.00 uur

 • Locatie:

  AristoMeetingPlaza /  Utrecht
Corona: zó werken wij nu!

Prima samen aan de slag met inachtneming van de RIVM-maatregelen. Lees meer…


Contact

VOF Kennismiddagen

I.M.M. (Ingrid) de Jong
immdejong@kennismiddagen.nl
06 14 62 88 14

M. (Marjoleine) Kwak
m.kwak@kennismiddagen.nl
06 50 46 91 94

© 2019 Kennismiddagen