Skip to main content

           

Welkom bij het aanbod voor de overheidssector!

Elke sector heeft een eigen ExpertPanel, sprekers en coaches en een eigen, sectorinhoudelijk, opleidingsaanbod. Zo kun je samen met experts en vakgenoten uit jóuw sector kennis opdoen en inzichten en ervaringen delen!

Voor wie

Bestuurssecretaresses, directiesecretaresses en office-managers: iedereen die ondersteunende (secretariële) werkzaamheden verricht voor de hogere bestuurslagen binnen of voor de Overheidssector.

De overheidssector

De overheidssector bestaat voor ons uit de ministeries, provinciën, gemeenten, waterschappen, rekenkamers en alle organisaties die voor deze groepen werken als adviesorgaan, toezichthoudend orgaan, koepel- of branchevereniging of belangenbehartigers van de werknemers en werkgevers.

Voor en door vakgenoten

De overheidssector is sinds 2022 een nieuwe sector bij Kennismiddagen VOF. Na vele jaren ervaring met de zorg- en onderwijssector gaan aan de slag om ons scholingsaanbod binnen de overheidssector zo passend mogelijk te maken. En dat doen wij niet alleen. We worden hierbij geholpen door ons Landelijk ExpertPanel Overheid, bestaande uit bestuurssecretaresses uit verschillende gremia van de overheidssector. 

Wat kunnen we voor jou betekenen

Naast de kennis(mid)dagen bieden we advies en coaching en kunnen we helpen het opzetten van zelfsturende teams. Voor doorlichting van (bestuurs)secretariaten (wat doen jullie goed en wat kan beter?) kun je ook bij ons terecht.