• Je vindt bij ons ook

  Doorlichten secretariaten

  Steeds vaker doen organisaties een beroep op onze kennis, ervaring & netwerk. Inhoudelijke kennis (van de zorg of het onderwijs) binnen de context van het dagelijkse werk van de secretaresse blijkt waardevol!

  Wij zetten onze kennis en expertise graag in om te komen tot een (bestuurs)secretariaat dat op professionele wijze optimale ondersteuning biedt.

  Wanneer heb je ons nodig?

  Als je denkt dat de secretariële ondersteuning beter kan. Op welk gebied, en hoe? Soms kun je er zelf de vinger niet op leggen. Soms ook wel, dan zie je dat er sprake is van ingesleten (werk)patronen, weinig efficiënte werkwijzen, verstoorde onderlinge verhoudingen of moeizame communicatie.

  Hoe gaan we (doorgaans) te werk

  • We nemen vooraf relevante documenten door, zoals samenvatting meerjarenstrategie, inschaling secretaresses, scholingsoverzicht en alle andere documenten die door de opdrachtgever en secretaresses als relevant voor de doorlichting worden gezien.
  • Deze input nemen we mee in de voorbereiding van de interviews met betrokkenen (de secretaresses, het bestuur, de leidinggevende en/of andere betrokken managers. We inventariseren hun ervaringen, wensen en het potentieel.
  • Daarmee gaan we naar de volgende stap, het meekijken op de werkplek naar de werkwijzen (werkprocessen, inzet en benutting digitale middelen, gebruik gezamenlijke schijf, gebruik mailboxen, hoe overdracht geregeld is etc.), de beschikbare middelen en de mogelijkheden tot verbetering die de secretaresses zelf zien.

  Wat mag je verwachten als resultaat

  • Concrete en praktische adviezen om te komen tot een meer efficiënte werkinrichting.
  • Concrete en praktische adviezen over uniformering van werkzaamheden en uitwisselbare functies.
  • Tips hoe je ingezette veranderingen kunt borgen.
 • Referenties

© 2019 Kennismiddagen