Landelijk ExpertPanel secretaresses bestuur/management, werkzaam in of voor de onderwijssector

De Kennismiddagen worden ontwikkeld in samenwerking met het Landelijk ExpertPanel. Twee keer per jaar komen we samen, om kennis en ervaringen te delen en te brainstormen over de inhoud en vorm van nieuwe Kennismiddagen:

  • welke nieuwe onderwerpen zijn relevant?
  • welke inhoudelijke kennis kan bijdragen aan de professionele ontwikkeling van de bestuurs- en managementsecretaresses?
  • welke sprekers zijn interessant?

De leden van het ExpertPanel ervaren de bijeenkomsten als een zinvolle aanvulling op hun vakgebied. Zij sparren met collega's uit dezelfde sector en delen kennis en ervaringen. De leden zijn tevens belangrijke ambassadeurs voor de Kennismiddagen; zij maken binnen hun netwerk het programma-aanbod bekend.

Expertpanel Onderwijssector

Angelique Junte

Directiesecretaresse College van Bestuur SKO Flevoland en Veluwe, Lelystad

Na 10 jaar als ondersteuner in de zorg kwam ik terecht in het onderwijs. Een boeiende sector, maar op vakinhoud geheel nieuw! Ik kende de Kennismiddagen vanuit de zorg en heb Ingrid en Marjoleine benaderd en denk nu mee over de opzet, aanpak en inhoud van de Kennismiddagen voor het onderwijs. (Na)scholing binnen ons vakgebied is een must om te kunnen anticiperen in de ondersteuning aan het CvB en/of RvT!

Anne Marie van Breemen

Managementassistent Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad-Dronten

Door de vele veranderingen in het onderwijs en in het vak van managementassistent, is het goed om op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen. Door middel van de Kennismiddagen kun je je kennis vergroten, andere secretaresses uit het onderwijs ontmoeten, ervaringen met elkaar uitwisselen en je netwerk uitbreiden. Het is inspirerend om deel uit te maken van het ExpertPanel en met elkaar te bedenken hoe we de Kennismiddagen voor secretaresses in het onderwijs vorm kunnen geven, zodat dit van toegevoegde waarde is voor het uitoefenen van je functie.

Lizette Jak

Managementassistent Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop

Leuk, om mee te denken over Kennismiddagen voor bestuurssecretaresses. Mooi, om te leren van anderen en om mijn expertise in te brengen. In de onderwijsbranche werkt het soms net even anders dan in een commerciële organisatie en het is fijn als je met gelijkgestemden gericht je kennis kan verbreden. Want dat gaan doen: verdiepende (na)scholing, kennis delen en netwerken. Zo brengen we elkaar naar een hoger niveau!

Marloes Vriens

Management Assistent en PR&Communicatie Het Baarnsch Lyceum

Het onderwijs is een bijzondere wereld en geen dag is hetzelfde. Ik heb op diverse afdelingen in het voortgezet onderwijs mogen werken en inmiddels ben ik drie jaar werkzaam op Het Baarnsch Lyceum. Er is weinig scholing (vaak gericht op andere werkvelden) en contact met vakgenoten. En dat terwijl er zoveel ontwikkelingen zijn. Daarom steun ik dit initiatief van harte. Leren van elkaar is tenslotte de beste scholing die er is!

Wilma van Loo - Olsman

Managementassistent Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL)

Al jaren werk ik als managementassistent alleen voor de bestuurder en de Raad van Toezicht. Het contact met mede vakgenoten wordt door mij gemist. Specifieke scholing op ons vakgebied is er nauwelijks. Het uitwisselen van ervaringen en samen met ExpertPanel-leden toewerken naar een Kennismiddag ervaar ik als een meerwaarde. Voor het onderwijs, en voor ons vak!

Corrie van Thiel

Bestuursondersteuner Stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland (OPO-R)

Ik was direct enthousiast over het ExpertPanel. Hoe leuk is het om met andere ondersteuners brainstormen! Verdiepende (na)scholing binnen ons vakgebied is zeer relevant, bijvoorbeeld over ontwikkelingen binnen het onderwijs, om zo te kunnen anticiperen in de ondersteuning van de RvB en/of RvT. Door de Kennismiddagen kunnen we ons netwerk verbreden en leren van ervaringen van anderen. Ik hoop dat ik anderen enthousiast kan maken voor de Kennismiddagen.

Wilma Edelijn

Office manager samenwerkingsverband VO Lelystad

Ruim 7 jaar ben ik werkzaam geweest als bestuurssecretaresse bij Eduvier Onderwijs-groep te Lelystad en sinds 2018 werk ik bij het samenwerkingsverband VO in Lelystad. Het contact met andere secretaresses uit het onderwijs vind ik inspirerend. Het is fijn kennis te delen en ervaringen uit te wisselen met elkaar. Het is leuk om met collega’s een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van ons vak!

Franka de Graaf

Senior management assistent voorzitter College van Bestuur Avans HogeschoolExpertpanel Onderwijssector

Angelique Junte

Directiesecretaresse College van Bestuur SKO Flevoland en Veluwe, Lelystad

Anne Marie van Breemen

Managementassistent Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad-Dronten

Lizette Jak

Managementassistent Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop

Marloes Vriens

Management Assistent en PR&Communicatie Het Baarnsch Lyceum

Wilma van Loo - Olsman

Managementassistent Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL)

Corrie van Thiel

Bestuursondersteuner Stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland (OPO-R)

Wilma Edelijn

Office manager samenwerkingsverband VO Lelystad

Franka de Graaf

Senior management assistent voorzitter College van Bestuur Avans Hogeschool