Landelijk ExpertPanel secretaresses bestuur/management, werkzaam in of voor de onderwijssector

De Kennismiddagen worden ontwikkeld in samenwerking met het Landelijk ExpertPanel. Twee keer per jaar komen we samen, om kennis en ervaringen te delen en te brainstormen over de inhoud en vorm van nieuwe Kennismiddagen:

  • welke nieuwe onderwerpen zijn relevant?
  • welke inhoudelijke kennis kan bijdragen aan de professionele ontwikkeling van de bestuurs- en managementsecretaresses?
  • welke sprekers zijn interessant?

De leden van het ExpertPanel ervaren de bijeenkomsten als een zinvolle aanvulling op hun vakgebied. Zij sparren met vakgenoten uit dezelfde sector en delen kennis en ervaringen. De leden zijn tevens belangrijke ambassadeurs voor de Kennismiddagen; zij maken binnen hun netwerk het programma-aanbod bekend en sommige leden zijn coördinator tijdens een Kennismiddag.

Voor deelname aan het ExpertPanel zijn richtlijnen opgesteld.

Geïnteresseerd om lid te worden van het Landelijk ExpertPanel? Laat het ons weten; op dit moment zoeken we uitbreiding van bestuurssecretaresses uit het wetenschappelijk / universitair onderwijs.

Expertpanel Onderwijssector

Monique Moerland

Bestuursassistent Stichting Markland College – Oudenbosch

Na lange tijd als bestuursassistent in de zorg te hebben gewerkt, ben ik sinds kort werkzaam bij Stichting Markland College in Oudenbosch. Een nieuwe wereld, met op bestuursniveau veel overeenkomsten met de zorg maar ook veel verschillen. Een nieuwe uitdaging! Het is leuk om te sparren met “vakzusters”, daar waar het kan inbreng te hebben, maar zeker ook om te leren. Te leren van elkaar. Daarom zijn de Kennismiddagen ook zo leuk; je verbindt, je haalt, je brengt en dat inspireert!

Anne Marie van Breemen

Managementassistent Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad-Dronten

Door de vele veranderingen in het onderwijs en in het vak van managementassistent, is het goed om op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen. Door middel van de Kennismiddagen kun je je kennis vergroten, andere secretaresses uit het onderwijs ontmoeten, ervaringen met elkaar uitwisselen en je netwerk uitbreiden. Het is inspirerend om deel uit te maken van het ExpertPanel en met elkaar te bedenken hoe we de Kennismiddagen voor secretaresses in het onderwijs vorm kunnen geven, zodat dit van toegevoegde waarde is voor het uitoefenen van je functie.

Pauline Kats

Officemanager en relatiebeheerder bij ICT Coöperatieve Sivon, Zoetermeer/Utrecht

Ik ben altijd op zoek naar collega-vakgenoten, met wie ik kennis en ervaringen kan uitwisselen. Het is ontzettende leuk en waardevol om mee te kunnen denken over het scholingsaanbod, het peilen van opleidings- en kennisbehoeften en daarnaast ook contact te hebben met collega’s uit het veld. Een prachtige combinatie wat mij  betreft.

Lizette Jak

Managementassistent Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop

Leuk, om mee te denken over Kennismiddagen voor bestuurssecretaresses. Mooi, om te leren van anderen en om mijn expertise in te brengen. In de onderwijsbranche werkt het soms net even anders dan in een commerciële organisatie en het is fijn als je met gelijkgestemden gericht je kennis kan verbreden. Want dat gaan doen: verdiepende (na)scholing, kennis delen en netwerken. Zo brengen we elkaar naar een hoger niveau!

Marloes Vriens

Management Assistent en PR&Communicatie Het Baarnsch Lyceum

Het onderwijs is een bijzondere wereld en geen dag is hetzelfde. Ik heb op diverse afdelingen in het voortgezet onderwijs mogen werken en inmiddels ben ik een aantal jaren werkzaam op Het Baarnsch Lyceum. Er is weinig specifieke scholing (vaak gericht op andere werkvelden) en contact met vakgenoten. En dat terwijl er zoveel ontwikkelingen zijn. Daarom steun ik dit initiatief van harte. Leren van elkaar is tenslotte de beste scholing die er is!

Anna van Ommen

Bestuurssecretaris Stichting ELAN (speciaal onderwijs Gooi- en Vechtstreek)

Na 8 jaar in de accountancy als ondersteuner te hebben gewerkt, ben ik in 2008 overgestapt naar het onderwijs. Een heel bewuste keuze voor een branche met een maatschappelijke opdracht. Ik voel me betrokken bij het proces van ontwikkeling en professionalisering van medewerkers. In het bijzonder voor ondersteuners aan raden van toezicht en bestuurders. Trots onderdeel te zijn van het waardevolle Expertpanel. Om zo bij te dragen en mee te denken over de inhoud van Kennismiddagen en de opleiding Bestuursassistent in het onderwijs.

Wilma van Loo – Olsman

Managementassistent Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL)

Al jaren werk ik als managementassistent alleen voor de bestuurder en de Raad van Toezicht. Het contact met mede vakgenoten wordt door mij gemist. Specifieke scholing op ons vakgebied is er nauwelijks. Het uitwisselen van ervaringen en samen met ExpertPanel-leden toewerken naar een Kennismiddag ervaar ik als een meerwaarde. Voor het onderwijs, en voor ons vak!

Wilma Edelijn

Office manager samenwerkingsverband VO Lelystad

Ruim 7 jaar ben ik werkzaam geweest als bestuurssecretaresse bij Eduvier Onderwijs-groep te Lelystad en sinds 2018 werk ik bij het samenwerkingsverband VO in Lelystad. Het contact met andere secretaresses uit het onderwijs vind ik inspirerend. Het is fijn kennis te delen en ervaringen uit te wisselen met elkaar. Het is leuk om met collega’s een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van ons vak!

Franka de Graaf

Senior management assistent voorzitter College van Bestuur Avans HogeschoolExpertpanel Onderwijssector

Angelique Junte

Directiesecretaresse College van Bestuur SKO Flevoland en Veluwe, Lelystad

Anne Marie van Breemen

Managementassistent Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad-Dronten

Lizette Jak

Managementassistent Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop

Marloes Vriens

Management Assistent en PR&Communicatie Het Baarnsch Lyceum

Wilma van Loo – Olsman

Managementassistent Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL)

Corrie van Thiel

Bestuursondersteuner Stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland (OPO-R)

Wilma Edelijn

Office manager samenwerkingsverband VO Lelystad

Franka de Graaf

Senior management assistent voorzitter College van Bestuur Avans Hogeschool

Contact

Kennismiddagen VOF

I.M.M. (Ingrid) de Jong
immdejong@kennismiddagen.nl
06 14 62 88 14

M. (Marjoleine) Kwak
m.kwak@kennismiddagen.nl
06 50 46 91 94

© 2019 Kennismiddagen