Skip to main content

Landelijk ExpertPanel secretaresses bestuur/management, werkzaam in of voor de onderwijssector

De Kennismiddagen worden ontwikkeld in samenwerking met het Landelijk ExpertPanel. Twee keer per jaar komen we samen, om kennis en ervaringen te delen en te brainstormen over de inhoud en vorm van nieuwe Kennismiddagen:

  • welke nieuwe onderwerpen zijn relevant?
  • welke inhoudelijke kennis kan bijdragen aan de professionele ontwikkeling van de bestuurs- en managementsecretaresses?
  • welke sprekers zijn interessant?

De leden van het ExpertPanel ervaren de bijeenkomsten als een zinvolle aanvulling op hun vakgebied. Zij sparren met vakgenoten uit dezelfde sector en werken mee aan de professionele ontwikkeling van hun vak.  

Voor deelname aan het ExpertPanel zijn richtlijnen opgesteld.

Geïnteresseerd om lid te worden van het Landelijk ExpertPanel? Laat het ons weten; op dit moment zoeken we uitbreiding van bestuurssecretaresses uit het wetenschappelijk / universitair onderwijs.

Expertpanel Onderwijssector

Marianne Mewe-Veneberg

Bestuurssecretaresse stichting mijnplein

Na in het bedrijfsleven te hebben gewerkt als directiesecretaresse ben ik nu bestuurssecretaresse bij stichting mijnplein, een onderwijsorganisatie voor basisonderwijs en speciaal onderwijs. De waarde van een aantal Kennismiddagen en de opleiding Bestuursassistent in het onderwijs heb ik inmiddels ervaren en het heeft me op alle vlakken veel gebracht. Ik gun dit al mijn collega-bestuurssecretaresses/-assistenten. Het is heel inspirerend om deel uit te maken van het ExpertPanel en mee te denken over het scholingsaanbod.

Monique Moerland

Bestuursassistent Stichting Markland College – Oudenbosch

Na lange tijd als bestuursassistent in de zorg te hebben gewerkt, ben ik sinds kort werkzaam bij Stichting Markland College in Oudenbosch. Een nieuwe wereld, met op bestuursniveau veel overeenkomsten met de zorg maar ook veel verschillen. Een nieuwe uitdaging! Het is leuk om te sparren met “vakzusters”, daar waar het kan inbreng te hebben, maar zeker ook om te leren. Te leren van elkaar. Daarom zijn de Kennismiddagen ook zo leuk; je verbindt, je haalt, je brengt en dat inspireert!

Laura van der Meulen

Bestuursassistent College van Bestuur TU Delft

Na geruime tijd werkzaam te zijn geweest in het bedrijfsleven heb ik bewust de keuze gemaakt om als bestuursassistent te gaan werken voor een van de bestuurders van de TU Delft. Een enerverende baan waarbij ik de Vice Rector Magnificus / Vice President Education ondersteun. In deze functie vervul ik een belangrijke intermediaire rol tussen de Vice Rector Magnificus enerzijds en de TU-organisatie en externe organisaties anderzijds en ik ben veelal het eerste contactpunt tussen externe partijen en de Vice Rector Magnificus. Ik heb mezelf beschikbaar gesteld om onderdeel te zijn van het Expertpanel, zodat ik een bijdrage kan leveren en mee kan denken over de inhoud van Kennismiddagen en de opleiding Bestuursassistent in het onderwijs.

Anne Marie van Breemen

Managementassistent Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad-Dronten

Door de vele veranderingen in het onderwijs en in het vak van managementassistent, is het goed om op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen. Door middel van de Kennismiddagen kun je je kennis vergroten, andere secretaresses uit het onderwijs ontmoeten, ervaringen met elkaar uitwisselen en je netwerk uitbreiden. Het is inspirerend om deel uit te maken van het ExpertPanel en met elkaar te bedenken hoe we de Kennismiddagen voor secretaresses in het onderwijs vorm kunnen geven, zodat dit van toegevoegde waarde is voor het uitoefenen van je functie.

Pauline Kats

Officemanager en relatiebeheerder bij ICT Coöperatieve Sivon, Zoetermeer/Utrecht

Ik ben altijd op zoek naar collega-vakgenoten, met wie ik kennis en ervaringen kan uitwisselen. Het is ontzettende leuk en waardevol om mee te kunnen denken over het scholingsaanbod, het peilen van opleidings- en kennisbehoeften en daarnaast ook contact te hebben met collega’s uit het veld. Een prachtige combinatie wat mij  betreft.

Lizette Jak

Bestuurssecretaresse Passend Onderwijs West-Friesland

Leuk, om mee te denken over Kennismiddagen voor bestuurssecretaresses. Mooi, om te leren van anderen en om mijn expertise in te brengen. In de onderwijsbranche werkt het soms net even anders dan in een commerciële organisatie en het is fijn als je met gelijkgestemden gericht je kennis kan verbreden. Want dat gaan doen: verdiepende (na)scholing, kennis delen en netwerken. Zo brengen we elkaar naar een hoger niveau!

Femke Stekelenburg

Bestuursassistent PCOUWillibrord

Als secretaresse ben ik vaak alleen aan het werk. Hierdoor is contact met collega secretaresses minimaal. Toen ik van het ExpertPanel hoorde was ik gelijk enthousiast. Hoe leuk is het om met andere secretaresses in gesprek te gaan, te brainstormen en ideeën te ontwikkelen om door te groeien? De Kennismiddagen zijn erg gericht op de praktijk. De ideeën en informatie zijn praktisch en kun je direct toepassen op het werk. Ik ben blij dat ik vanuit het ExpertPanel mee mag denken om met elkaar het secretaressevak naar een hoger level te brengen.

Wilma van Loo – Olsman

Managementassistent Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL)

Al jaren werk ik als managementassistent alleen voor de bestuurder en de Raad van Toezicht. Het contact met mede vakgenoten wordt door mij gemist. Specifieke scholing op ons vakgebied is er nauwelijks. Het uitwisselen van ervaringen en samen met ExpertPanel-leden toewerken naar een Kennismiddag ervaar ik als een meerwaarde. Voor het onderwijs, en voor ons vak!

Wilma Edelijn

Office manager samenwerkingsverband VO Lelystad

Ruim 7 jaar ben ik werkzaam geweest als bestuurssecretaresse bij Eduvier Onderwijs-groep te Lelystad en sinds 2018 werk ik bij het samenwerkingsverband VO in Lelystad. Het contact met andere secretaresses uit het onderwijs vind ik inspirerend. Het is fijn kennis te delen en ervaringen uit te wisselen met elkaar. Het is leuk om met collega’s een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van ons vak!

Franka de Graaf

Senior management assistent voorzitter College van Bestuur Avans HogeschoolExpertpanel Onderwijssector

Marianne Mewe-Veneberg

Bestuurssecretaresse stichting mijnplein

Monique Moerland

Bestuursassistent Stichting Markland College – Oudenbosch

Laura van der Meulen

Bestuursassitent College van Bestuur TU Delft

Anne Marie van Breemen

Managementassistent Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad-Dronten

Pauline Kats

Officemanager en relatiebeheerder bij ICT Coöperatieve Sivon, Zoetermeer/Utrecht

Lizette Jak

Managementassistent Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop

Femke Stekelenburg

Bestuursassistent PCOUWillibrord

Wilma van Loo – Olsman

Managementassistent Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL)

Wilma Edelijn

Office manager samenwerkingsverband VO Lelystad

Franka de Graaf

Senior management assistent voorzitter College van Bestuur Avans Hogeschool