Skip to main content
 • Versterken en begeleiden

  Zelfsturend team

  In een zelforganiserend team (gaan) werken: de uitdaging is groot, of het nu gaat om teams van zorgverleners, stafafdelingen óf om zelforganiserende secretaresseteams. Het goed laten functioneren van een zelfsturend of zelforganiserend secretaresseteam vraagt tijd, geduld, scholing en begeleiding.

  Wat doen we

  Vanuit vanuit onze ervaring en expertise op het gebied van de zorgsector én de vakinhoud van het secretaressevak, leveren we een bijdrage aan het:

  • bespreken en bepalen van het gemeenschappelijke doel van het team
  • werken aan gezamenlijke verantwoordelijkheid en coördinatie
  • gelijkwaardig samenwerken
  • gezamenlijk besluiten nemen.

  Hoe doen we dat

  Deelnemers gaan meteen zelf aan de slag met de theorie van Tuckman. Tuckman onderkent verschillende fasen in relatie tot teamontwikkeling, onderverdeeld in de niveaus M1, M2, M3 en M4, de M staat voor maturity:

  M1 Vormfase: teamleden werken vooral zelfstandig en hebben weinig zicht op wat hun collega’s doen.
  M2 Stormfase: competitie en kleine groepjes (bondjes) binnen het team ontstaan.
  M3 Normfase: saamhorigheid! Het inmiddels hechte team verzet zich tegen invloeden van buitenaf.
  M4 Prestatiefase: er ontstaat een team waarin de teamleden elkaars talenten weten in te zetten.

  Direct aan het begin gaan de deelnemers zelf ervaren hoe dat werkt, met de teamfases. En vooral: waar staan zij met hun team?

  Er komen veel aspecten aan bod

  • Is er verschil tussen zelfsturend en zelforganiserend werken?
  • Waar zitten aandachtspunten?
  • Waar zit de winst?
  • Je krijgt te maken met ‘eigen regie, eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid’: hoe geef je dat vorm?
  • Verdeling van taken en rollen in de teams: wie doet wat?
  • Onderlinge communicatie: hoe spreek je elkaar aan, wat verwacht je van elkaar?
 • Referenties

  Titel

Wil je meer weten over?

Bekijk hier xxx