Skip to main content
 • Versterken en begeleiden

  Taakvolwassen teams

  Optimaal samenwerken als team bestuurssecretariaat  

  Taakvolwassenheid houdt in dat medewerkers bekwaam en bereid zijn om bepaalde taken uit te voeren. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid staat hierbij centraal.

  Medewerkers, in dit geval de bestuurssecretaresses, moeten aangeven wat ze wel of niet willen en kunnen, en wat ze nodig hebben om zich verder te ontwikkelen en de doelen te bereiken. Optimaal samenwerken als ’team bestuurssecretariaat’ is daarbij een belangrijke succesfactor. 

  Wat doen we

  Vanuit onze ervaring en expertise op het gebied van de sector én de vakinhoud van het secretaressevak, leveren we een bijdrage aan het:

  • bespreken en bepalen van het gemeenschappelijke doel van het team,
   nu en naar de toekomst toe
  • werken aan gezamenlijke verantwoordelijkheid en coördinatie
  • gelijkwaardig samenwerken
  • gezamenlijk besluiten nemen. 


  Hoe doen we dat

  Deelnemers gaan zelf aan de slag met de theorie van Tuckman. Tuckman onderkent verschillende fasen in relatie tot teamontwikkeling, onderverdeeld in de niveaus M1, M2, M3 en M4, de M staat voor maturity:

  M1 Vormfase: teamleden werken vooral zelfstandig en hebben weinig zicht op wat hun collega’s doen.
  M2 Stormfase: competitie en kleine groepjes (bondjes) binnen het team ontstaan.
  M3 Normfase: saamhorigheid! Het inmiddels hechte team verzet zich tegen invloeden van buitenaf.
  M4 Prestatiefase: er ontstaat een team waarin de teamleden elkaars talenten weten in te zetten.

  Direct aan het begin gaan de deelnemers zelf ervaren hoe dat werkt, met de teamfases. En vooral: waar staan zij met hun team?

  Er komen veel aspecten aan bod

  • Taakvolwassen werken, wat houdt dat in voor ons/voor mij
  • Waar zitten aandachtspunten
  • Waar zit de winst
  • Je krijgt te maken met eigen regie, eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid: hoe geef je dat vorm
  • Verdeling van taken en rollen in de teams: wie doet wat
  • Onderlinge communicatie: hoe spreek je elkaar aan, wat verwacht je van elkaar
  • Mutaties binnen of uitbreiding van het team.


  Resultaat

  Als team heb je inzicht gekregen in de dynamiek binnen het team en hoe je met elkaar die dynamiek zo optimaal mogelijk kunt inzetten. Je bent je bewust dat het team steeds aan veranderingen/innovaties onderhevig is en het team daar een rol heeft én die rol kan pakken.

 • Referenties

  Titel

Wil je meer weten over?

Bekijk hier xxx