Sprekers ‘uit het veld’ verzorgen de Kennismiddagen

Zij zien het belang van goed geïnformeerde secretaresses raad van bestuur/directie en delen graag hun kennis en ervaring.

Sprekers Zorgsector

Jeroen Collette

Interim bestuurder, toezichthouder en executive coach

Zelfstandig interim-bestuurder, toezichthouder en coach, met name in de zorg. Jeroen heeft gewerkt in ziekenhuizen, instellingen in de VVT, gehandicaptenzorg en GGZ. Hij is bestuurder bij het Bravis Ziekenhuis. Hij was secretaris RvT ziekenhuis Rivierenland, lid/voorzitter van de raad van toezicht van Zorgcentra de Betuwe, Medisch Centrum Jan van Goyen, Vérian, Pro Senectute en Strakx. Is coach van 3 bestuurders in de zorg.

Simona Tiems

Advocaat gespecialiseerd in gezondheidsrecht, Legaltree

Cliënten van Simona zijn zorginstellingen, medische professionals, medisch specialistische bedrijven en branche- en beroeps-verenigingen. Simona adviseert en procedeert onder andere op het gebied van patiëntenrechten, privacy, medische aansprakelijkheid, contracten in de zorg, geschillen binnen maatschappen en voert verweer in tuchtzaken. Ook adviseert ze over nieuwe wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de WKKGZ en over governance in de zorg. Simona is lid Raad van Toezicht bij ’s Heeren Loo Zorggroep.

Mathijs Romme

Gezondheidswetenschapper en zorgeconoom, Zorgverzekeraars Nederland

Mathijs is gespecialiseerd in de organisatie, financiering en verbetering van de Nederlandse zorgmarkten en kwaliteit van zorg. Hij werkte eerder onder meer als beleidsadviseur bij de Artsenfederatie KNMG, onderzoeks- en adviesbureau Ecorys; de Nederlandse Zorgautoriteit en het College Toezicht Zorgverzekeringen en was in het begin van zijn loopbaan assistent van een Tweede Kamer-lid.

Mr. Marjan Leusink

Secretaris Raad van Bestuur bij Revant medisch specialistische revalidatie

Marjan ondersteunt de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Zij heeft als aandachtsgebieden onder meer juridische zaken, governance, kwaliteit en PR & Communicatie. Zij stuurt het managementsecretariaat bij Revant aan. Daarnaast is zij lid Raad van Toezicht bij Stichting Willem van Oranje te Waalwijk en voorzitter van het College Kerkrentmeesters van PKN Raamsdonk-Raamsdonksveer.

Wilfred Schoonderwoerd

Financieel bestuurder en -manager (interim)

Wilfred heeft de afgelopen jaren veel zorgorganisaties op directie- en bestuursniveau begeleid, geadviseerd en tijdelijk versterkt. Veelal op het snijvlak van strategisch & financieel heruitvinden en verbeteren besturing & samenwerken. Wilfred is een ervaren algemeen (CEO), financieel manager (CFO) en bedrijfsadviseur in onder meer de zorg- en welzijnssector.

Mariët Hermans

Expert in bedrijfscommunicatie

Voordat Mariët een eigen bedrijf startte, werkte ze als redacteur en schrijftrainer bij organisatieadviesbureau Berenschot. Daarna ruim dertien jaar bij trainingsbureau Boertiengroep, ze  was hier ook manager van een team communicatietrainers en MT-lid.
‘Ik help mensen om beter en gemakkelijker te gaan schrijven. Zo bereiken ze sneller wat ze willen bereiken. Ook besparen ze tijd en energie. Daarnaast lever ik een bijdrage aan het begrijpelijker en aantrekkelijker maken van teksten.’

Erik Boswinkel

Financieel adviseur / interim manager in zorg en onderwijs

Geboren en getogen in Twente, gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, bedrijfseconomie, werkt Erik inmiddels meer dan 20 jaar in de ziekenhuissector en funderend onderwijs. Erik helpt scholen en zorgorganisaties met het beheersen van geldstromen en het maken van financiële keuzes. Dat doet hij door doelen, inzet van mensen, middelen en bedrijfsprocessen met elkaar te verbinden en te vereenvoudigen. Erik werk(te) als directeur bedrijfsvoering bij de Veluwse Onderwijsgroep, hoofd bedrijfsbureau bij het UMC Utrecht, als Penningmeester/Bestuurder bij de NVvPO en als bestuursondersteuner bij Trinamiek.

Mathieu van Roessel

Trainer/adviseur crisisbeheersing, specialisatie in de gezondheidszorg

Mathieu heeft ruime ervaring in de crisisbeheersing bij de GGD/GHOR en de veiligheidsregio. Acute zorg, publieke gezondheidszorg en zorgcontinuïteit zijn thema’s waar hij werkzaam mee is geweest. Mathieu werkt bij opleidingsinstituut V&R, waar hij onder meer crisisteams binnen zorgorganisaties opleidt. Daarnaast organiseert hij geregeld oefeningen en trainingen met politie, brandweer, GHOR en bevolkingszorg. Van huis uit is Mathieu veiligheidskundige, wat maakt dat hij met een bredere blik naar het  werkveld kijkt. Zijn stijl van trainen en lesgeven is om de praktijk leidend te laten zijn en te leren van eerdere rampen en incidenten.

Nicole van Wetten

Communicatieadviseur in de zorg | NI©Communicatie

Nicole is opgeleid als gezondheidswetenschapper en daarnaast gespecialiseerd in communicatie en journalistiek. In haar werk is zij actief in de communicatie binnen de zorg. Tot nu toe voor partijen als KNMP, Stichting Health Base, RIVM en UMC Utrecht. 

Brigitte van West

Bestuurssecretaresse bij Gelre ziekenhuizen

Samen met 3 collega’s zorgt Brigitte voor het optimaal ondersteunen van de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, het bestuursbureau en de cliëntenraad.  Brigitte heeft ervaring als ondersteuner op bestuurs- en directieniveau bij profit en non-profit organisaties. Daarnaast begeleidt ze managementondersteuners bij het professionaliseren van hun functie/werkzaamheden. Eerder deed ze dat vanuit haar eigen ondernemerming, nu vanuit de Kennismiddagen. 

Jan Willem Alphenaar

Spreker en trainer ★ Digital Trends en klantbeleving ★ LinkedIn Expert ★ Recruitment

Jan Willem is een groot fan van LinkedIn. Hij schreef er al meer dan 450 blogposts over en publiceerde al 5 boeken. Zijn LinkedIn-trainingen zijn gericht op meetbare resultaten. Jan Willem trainde al honderden organisaties en meer dan 13.000 mensen.
‘Mijn missie bij het geven van een presentatie, training of workshop is de mensen amuseren, informeren en inspireren. Deze drie kernelementen komen altijd terug.’

Karin Hommels

Procesontwerper en procesbegeleider

Karin is een creatieve procesbegeleider die in staat is om mensen mee te nemen en zo samen tot nieuwe oplossingen te komen. Ze heeft tevens een achtergrond in mediation. Deze ervaring gebruikt ze continu in haar werk omdat overal frictie en conflicten kunnen ontstaan, soms heel klein, soms groot. Het goed kunnen omgaan hiermee leidt tot betere resultaten en vaak ook tot een betere werkrelatie.

Marianne Smits

Expert op het gebied van future proof managementondersteuning

Marianne adviseert, coacht en begeleidt organisaties en haar managementondersteuners naar een toekomstgerichte impactvolle manier van werken. Zij is een empathische trainer met de kwaliteit om anderen te inspireren en motiveren om het allerbeste uit henzelf te halen. Zij weet de juiste interventies te doen om teams en individuen te stimuleren voorbij de status quo te kijken en zelf na te denken over eigen ontwikkeling. Met een jarenlange ervaring als trainer beschikt zij over een ruimte toolkit aan technieken en vaardigheden en creëert in no time vertrouwen en rust bij deelnemers (www.avk.nl).

Inge Verweij

Bevlogen en enthousiaste trainer/coach

Inge Verweij heeft veel affiniteit met secretariaten en alle daaraan verbonden processen om efficiënter te werken zoals Outlook, OneNote, Lean werken op het secretariaat, Agile, Scrum, Kanban, papierloos vergaderen, digitaal archiveren en het toekomstbestendig maken van secretariaten. Mede dankzij haar enthousiasme, jarenlange ervaring met secretariaten en passie voor het vak worden haar trainingen hoog beoordeeld en als zeer nuttig en meteen toepasbaar ervaren (www.avk.nl).

Gerald Kuipers

Register accountant, bestuurder Accountants voor de Gezondheidszorg (AGZ)

Gerald is controlerend accountant bij diverse zorginstellingen. Daarnaast is hij lid van de sectorcommissie Coziek van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Coziek vervult een adviserende en coördinerende rol voor accountants, vooral waar het gaat om de interpretatie van regelgeving naar de dagelijkse praktijk en de rol van de accountant. Coziek onderhoudt periodiek contacten met diverse partijen in de sector zoals NZa, VWS, Justitie, WFZ en brancheorganisaties.

Caroline Lamp

Corporate recruiter bij Zorgbalans, (ouderen)zorgorganisatie

Caroline heeft lang gewerkt als secretaresse Raad van Bestuur voor meerdere zorgorganisaties. In 2019 maakte zij de overstap naar werving & selectie. Zij is de uitdaging aangegaan om de explosieve vraag naar zorgpersoneel bij haar organisatie op een gestructureerde en vernieuwende wijze in te vullen.  In 2018 volgde Caroline de eerste opleiding Bestuursassistent in de zorg. Nu verzorgt zij met enthousiasme één of meerdere programma-onderdelen binnen deze opleiding.

Bouke van Kleef

Directeur van AVK | Innovatie > Training > Advies

Bouke is trainer, innovatiecoach en onafhankelijk adviseur op het gebied van slimmer werken op kantoor. Hij, of één van zijn collega’s, verzorgen regelmatig Kennismiddagen over (nog) slimmer (digitaal) werken op het secretariaat Raad van Bestuur in de zorg.

Peter Vos

Sherpas Proyects

Peter Vos is een zeer ervaren trainer bij Management Support, auteur van diverse boeken, artikelen en blogs voor secretaresses en maat bij Sherpas Proyects. Hij en zijn collega’s spreken regelmatig over diverse trends in het secretaressevak.

Marjoleine Kwak

Expert management-ondersteuning in de zorg / programma-manager Kennismiddagen.nl 

Marjoleine heeft een heldere kijk op een professioneel secretariaat en weet dit naar opdrachtgevers te vertalen door coaching van (directie)secretaresses, het doorlichten van secretariaten, recepties en facilitaire ondersteuning. Marjoleine Kwak en Ingrid de Jong zijn de oprichters en drijvende krachten achter de Kennismiddagen.

Ingrid de Jong

Expert management-ondersteuning in de zorg / programma-manager Kennismiddagen.nl

Ingrid ontwikkelt en verzorgt al ruim 10 jaar leergangen en trainingen in de sectoren Zorg en Welzijn. Haar kracht is het overdragen van vakinhoudelijke kennis naar concrete praktijksituaties, waarbij ruimte is voor persoonlijke inbreng van deelnemers. Ingrid de Jong en Marjoleine Kwak zijn de oprichters en drijvende krachten achter de Kennismiddagen.

Sprekers Zorgsector

Jeroen Collette

Interim bestuurder, toezichthouder en executive coach

Simona Tiems

Advocaat gespecialiseerd in gezondheidsrecht, Legaltree

Wilfred Schoonderwoerd

Financieel bestuurder en -manager (interim)

Mariët Hermans

Expert in bedrijfscommunicatie

Jan Willem Alphenaar

Spreker en trainer ★ Digital Trends en klantbeleving ★ LinkedIn Expert ★ Recruitment

Karin Hommels

Procesontwerper en procesbegeleider

Gerald Kuipers

Register accountant, bestuurder Accountants voor de Gezondheidszorg (AGZ)

Chris van der Naald

Register accountant, bestuurder Accountants voor de Gezondheidszorg (AGZ)

Caroline Lamp

Corporate recruiter bij Zorgbalans, (ouderen)zorgorganisatie

Bouke van Kleef

Directeur van AVK | Innovatie > Training > Advies

Jos Blaas

Bestuurssecretaris Parnassia Groep

Peter Vos

Sherpas Proyects

Marjoleine Kwak

Expert management-ondersteuning in de zorg / programma-manager Kennismiddagen.nl 

Ingrid de Jong

Expert management-ondersteuning in de zorg / programma-manager Kennismiddagen.nl
© 2021 Kennismiddagen