In oprichting:

Landelijk ExpertPanel bestuurs- en directieondersteuners werkzaam in of voor de overheid.

De Kennismiddagen worden ontwikkeld in samenwerking met het Landelijk ExpertPanel. Twee keer per jaar komen we samen, om kennis en ervaringen te delen en te brainstormen over de inhoud en vorm van nieuwe Kennismiddagen:

  • welke nieuwe onderwerpen zijn relevant?
  • welke inhoudelijke kennis kan bijdragen aan de professionele ontwikkeling van de bestuurssecretaresse?
  • welke sprekers zijn interessant?

De leden van het ExpertPanel ervaren de bijeenkomsten als een zinvolle aanvulling op hun vakgebied. Zij sparren met vakgenoten uit dezelfde sector en delen kennis en ervaring. De leden zijn tevens belangrijke ambassadeurs voor de Kennismiddagen; zij maken binnen hun netwerk het programma-aanbod bekend en sommige leden zijn coördinator tijdens een Kennismiddag.

Voor deelname aan het ExpertPanel zijn richtlijnen opgesteld.

Op 4 april 2022 was de eerste bijeenkomst van het landelijk ExpertPanel Overheid.  We hebben met elkaar een paar onderwerpen uitgewerkt die we als Kennismiddag in het programma gaan opnemen. Onderwerpen waar jullie in het dagelijkse werk mee te maken hebben, direct of indirect. Een mooie start!

Geïnteresseerd om lid te worden van het Landelijk ExpertPanel? Laat het ons weten, mogelijk hebben we een plek voor je vrij.

Expertpanel overheid

Janine Does

Management assistente en procesbegeleider, Gemeente Heerenveen

Als lid van het ExpertPanel mag ik meedenken over de inhoud van Kennismiddagen vanuit mijn eigen vakgebied.  Wat Kennismiddagen zo bijzonder maakt en zich daarom onderscheidt van ander aanbod, is dat je met vakgenoten uit je eigen branche jezelf kunt ontwikkelen door kennis uit te wisselen, kennis te vergroten en nieuwe inzichten op te doen die specifiek voor jouw branche van toepassing zijn.

Monique Baas Becking

Officemanager bij Zuidelijke Rekenkamer, Eindhoven

In mijn vak van officemanager werk ik zelfstandig en heb geen collega-secretaresses. Het ExpertPanel is voor mij daarom zo interessant, zodat ik toch met andere vakgenoten kan brainstormen, mijzelf verder kan ontwikkelen en kan bijdragen aan de ontwikkeling van ons mooie vak. Hier word ik enthousiast van!

Marion Post-Bloemhoff

Secretaresse B&W bij Gemeente Ooststellingwerf

Als bestuurssecretaresse in de zorg heb ik gemerkt hoe fijn het is om tijdens een opleiding van Kennismiddagen met vakgenoten te praten. Ze hadden aan een half woord genoeg om te begrijpen waar ik het over had. En hoe fijn is het om met die vakgenoten kennis te delen en ervaringen uit te wisselen én samen nieuwe dingen te leren. Nu ik ben overgestapt van de zorg naar de overheid vind ik het dan ook eervol om als lid van het ExpertPanel mee te mogen denken over opleidingen voor ondersteuners bij de overheid. Weer aan de slag met vakgenoten voor vakgenoten!

Kennismiddagen

Lia Brokking-van de Baan

Bestuurs- en Directie secretaresse bij Gemeente Vijfheerenlanden

Expertpanel overheid

Janine Does

Management assistente en procesbegeleider, Gemeente Heerenveen

Monique Baas Becking

Officemanager bij Zuidelijke Rekenkamer, Eindhoven

Marion Post-Bloemhoff

Secretaresse B&W bij Gemeente Ooststellingwerf

Lia Brokking-van de Baan

Bestuurs- en Directie secretaresse bij Gemeente Vijfheerenlanden

Contact

Kennismiddagen VOF

I.M.M. (Ingrid) de Jong
immdejong@kennismiddagen.nl
06 14 62 88 14

M. (Marjoleine) Kwak
m.kwak@kennismiddagen.nl
06 50 46 91 94

© 2021 Kennismiddagen