Skip to main content

Landelijk ExpertPanel bestuurs- en directieondersteuners werkzaam in of voor de overheid.

De Kennismiddagen worden ontwikkeld in samenwerking met het Landelijk ExpertPanel. Twee keer per jaar komen we samen, om kennis en ervaringen te delen en te brainstormen over de inhoud en vorm van nieuwe Kennismiddagen:

  • welke nieuwe onderwerpen zijn relevant?
  • welke inhoudelijke kennis kan bijdragen aan de professionele ontwikkeling van de bestuurssecretaresse?
  • welke sprekers zijn interessant?

De leden van het ExpertPanel ervaren de bijeenkomsten als een zinvolle aanvulling op hun vakgebied. Zij sparren met vakgenoten uit dezelfde sector en werken mee aan de professionele ontwikkeling van hun vak.  

Voor deelname aan het ExpertPanel zijn richtlijnen opgesteld.

Op 4 april 2022 was de eerste bijeenkomst van het landelijk ExpertPanel Overheid.  We hebben met elkaar een paar onderwerpen uitgewerkt die we als Kennismiddag in het programma gaan opnemen. Onderwerpen waar jullie in het dagelijkse werk mee te maken hebben, direct of indirect. Een mooie start!

Geïnteresseerd om lid te worden van het Landelijk ExpertPanel? Laat het ons weten, mogelijk hebben we een plek voor je vrij.

Expertpanel overheid

Kennismiddagen

Lia Brokking-van de Baan

Bestuurs- en Directie secretaresse bij Gemeente Vijfheerenlanden

Als bestuurssecretaresse wil ik graag bijblijven in mijn vakgebied, maar soms is het moeilijk om een goede cursus of opleiding te vinden. Samen met het Landelijk ExpertPanel mag ik meedenken over onze/mijn ontwikkeling via Kennismiddagen. Als ExpertPanel geven we input voor de Kennismiddagen en opleidingen die ontwikkeld worden (wat wil ik leren en waar help ik mijn collega’s mee). Hoe gaaf is dat?!

Kennismiddagen

Ella van Zaal

Directieassistent Nationaal Klimaat Platform / PA
Kennismiddagen

Yvette Nijenhuis

Bestuurs-/directiesecretaresse, Waterschap Vallei en Veluwe

Meedenken in het ExpertPanel Overheid en het netwerk van de Kennismiddagen heeft niet alleen meerwaarde voor mijzelf. De kruisbestuiving tussen vakgenoten bij gemeenten, waterschappen, provincies en landelijke overheid levert ook nieuwe inzichten en verbeteringen op voor mijn organisatie en mijn collega bestuurs-/directiesecretaresses.

Monique Baas Becking

Officemanager bij Zuidelijke Rekenkamer, Eindhoven

In mijn vak van officemanager werk ik zelfstandig en heb geen collega-secretaresses. Het ExpertPanel is voor mij daarom zo interessant, zodat ik toch met andere vakgenoten kan brainstormen, mijzelf verder kan ontwikkelen en kan bijdragen aan de ontwikkeling van ons mooie vak. Hier word ik enthousiast van!

Marion Post-Bloemhoff

Secretaresse B&W bij Gemeente Ooststellingwerf

Als bestuurssecretaresse in de zorg heb ik gemerkt hoe fijn het is om tijdens een opleiding van Kennismiddagen met vakgenoten te praten. Ze hadden aan een half woord genoeg om te begrijpen waar ik het over had. En hoe fijn is het om met die vakgenoten kennis te delen en ervaringen uit te wisselen én samen nieuwe dingen te leren. Nu ik ben overgestapt van de zorg naar de overheid vind ik het dan ook eervol om als lid van het ExpertPanel mee te mogen denken over opleidingen voor ondersteuners bij de overheid. Weer aan de slag met vakgenoten voor vakgenoten!

Janine Does

Bestuurssecretaresse & directiesectrtaresse met ruimte ervaring in de Overheidsector

Als lid van het ExpertPanel mag ik meedenken over de inhoud van Kennismiddagen vanuit mijn eigen vakgebied.  Wat Kennismiddagen zo bijzonder maakt en zich daarom onderscheidt van ander aanbod, is dat je met vakgenoten uit je eigen branche jezelf kunt ontwikkelen door kennis uit te wisselen, kennis te vergroten en nieuwe inzichten op te doen die specifiek voor jouw branche van toepassing zijn.

Expertpanel overheid

Lia Brokking-van de Baan

Bestuurs- en Directie secretaresse bij Gemeente Vijfheerenlanden

Yvette Nijenhuis

Bestuurs-/directiesecretaresse, Waterschap Vallei en Veluwe

Monique Baas Becking

Officemanager bij Zuidelijke Rekenkamer, Eindhoven

Marion Post-Bloemhoff

Secretaresse B&W bij Gemeente Ooststellingwerf

Janine Does

Management assistente en procesbegeleider, Gemeente Heerenveen