Formats voor en door secretaresses bestuur/management

Samen werken en kennis delen!

Tijdens Kennis(mid)dagen delen secretaresses ervaringen, tips én formats met elkaar: 'Wie heeft er een voorbeeld van een bespreekwijzer?'  Er is altijd wel een deelnemer die dat  'op de plank' heeft liggen en wil delen met vakgenoten. Wij lopen alle gedeelde formats door en bieden deze tijdens Kennismiddagen geanonimiseerd aan. Een aantal formats (degene met *)  stellen we graag voor iedereen beschikbaar. Doe er je voordeel mee! 

  • Alle formats zijn gemaakt voor en door secretaresses bestuur/management.
  • Staat dat wat je zoekt er niet bij? Bel of mail ons gerust. Als wij het format niet hebben, gaan we graag voor je op zoek, er is vást iemand in ons netwerk die het voor je heeft!
  • Heb jij een handig format waar je vakgenoten blij mee zullen zijn en je wilt het delen? Laat het ons weten, we nemen het graag op in onderstaande lijst!
  • De formats zijn beschikbaar voor deelnemers aan de Kennismiddag waarop dit format van toepassing is. In de sidebars van de desbetreffende Kennismiddag vind je een verwijzing naar deze formats.
  • Format met een * stellen we beschikbaar voor alle geïnteresseerden.

De formats zijn bedoeld als voorbeeld en om zelf veranderingen in aan te brengen, passend bij de eigen context. Organisaties kunnen te maken hebben met regelgeving of omstandigheden die vragen om aanvullende of andere bepalingen. Kennismiddagen.nl is niet aansprakelijk voor het hanteren van het format.

Formats Onderwijssector

Werk jij in een andere sector, maar is een format voor jou toch handig? Download het gerust en doe er je voordeel mee!

Raad van Toezicht

Beknopt toezichtkader
Procedure samenwerkingsovereenkomst* 
Statusformulier bij agendapunt Raad van Toezicht*
Format Reglement Raad van Toezicht-OW *
Format Reglement Auditcommissie-OW*
Introductie-programma lid Raad van Toezicht*
Profiel Raad van Toezicht en leden*

 

Vergaderingen

Actie-en-besluitenlijst, doorlopend
Agenda managementteam-overleg*
Agenda vergadering CvB-RvT*
Oplegger ter advies, instemming of goedkeuring
Oplegger bij vergaderingen

Overige

Projectplan*
Protocol ondertekening door of namens het bevoegd gezag*