Formats voor en door secretaresses bestuur/management

Samen werken en kennis delen!

Tijdens Kennis(mid)dagen en de opleiding Bestuursassistent delen secretaresses ervaringen, tips én formats met elkaar: ‘Wie heeft er een voorbeeld van een bespreekwijzer?’  Er is altijd wel een deelnemer die dat  ‘op de plank’ heeft liggen en wil delen met vakgenoten. Wij lopen alle formats door en bieden deze tijdens Kennismiddagen geanonimiseerd aan.

  • Alle formats zijn gemaakt voor en door secretaresses bestuur/management.
  • Staat dat wat je zoekt er niet bij? Bel of mail ons gerust. Als wij het format niet hebben, gaan we graag voor je op zoek, er is vást iemand in ons netwerk die het voor je heeft!
  • Heb jij een handig format waar je vakgenoten blij mee zullen zijn en je wilt het delen? Laat het ons weten, we nemen het graag op in onderstaande lijst.
  • De formats zijn beschikbaar voor deelnemers aan de Kennismiddag waarop dit format van toepassing is. In de sidebars van de desbetreffende Kennismiddag vind je een verwijzing naar deze formats.
  • De meeste formats zijn kosteloos beschikbaar voor alle geïnteresseerden.
    Formats met een * zijn opvraagbaar door (oud-)deelnemers aan Kennismiddagen en opleidingen.

De formats zijn bedoeld als voorbeeld en om zelf veranderingen in aan te brengen, passend bij de eigen context. Organisaties kunnen te maken hebben met regelgeving of omstandigheden die vragen om aanvullende of andere bepalingen. Kennismiddagen VOF is niet aansprakelijk voor zaken die voorvloeien uit het hanteren van een format.

Werk je in een andere sector, maar is een format voor jou toch handig? Download het gerust en doe er je voordeel mee!

Formats Zorg

Raad van Toezicht

Conflictregeling
Modelconflictregeling Brancheorganisaties Zorg
Inwerkprogramma leden Raad van Toezicht
Informatieprotocol*
Procedure Herbenoeming lid RvT*
Profiel-samenstelling-Raad-van-Toezicht
Reglement Kwaliteitscommissie*
Reglement Auditcommissie*
Reglement Governancecommissie*
Reglement Remuneratiecommissie*
Reglement Commissie ICT*
Jaarkalender RvT en de commissies*
Reglement RvT / NVTZ-NVZD
Statuten
Modelstatuten NVTZ-NVZD
Werving- en selectieprocedure RvT*

Conflictregeling
Modelconflictregeling Brancheorganisaties Zorg
Inwerkprogramma leden Raad van Toezicht
Informatieprotocol*
Procedure Herbenoeming lid RvT
Profiel samenstelling RvT*
Reglement Kwaliteitscommissie*
Reglement Auditcommissie*
Reglement Governancecommissie*
Reglement Remuneratiecommissie
Reglement Commissie ICT
Jaarkalender RvT en de commissies*
Reglement RvT / NVTZ-NVZD
Statuten
Modelstatuten NVTZ-NVZD
Werving- en selectieprocedure RvT*

Raad van Bestuur

Vergaderingen

Overige

Contact

VOF Kennismiddagen

I.M.M. (Ingrid) de Jong
immdejong@kennismiddagen.nl
06 14 62 88 14

M. (Marjoleine) Kwak
m.kwak@kennismiddagen.nl
06 50 46 91 94

© 2021 Kennismiddagen