Skip to main content

Landelijk ExpertPanel secretaresses raad van bestuur/directie, werkzaam in of voor de zorgsector

De Kennismiddagen worden ontwikkeld in samenwerking met het Landelijk ExpertPanel. Twee keer per jaar komen we samen, om kennis en ervaringen te delen en te brainstormen over de inhoud en vorm van nieuwe Kennismiddagen:

  • welke nieuwe onderwerpen zijn relevant?
  • welke inhoudelijke kennis kan bijdragen aan de professionele ontwikkeling van de secretaresse rvb/directie?
  • welke sprekers zijn interessant?

De leden van het ExpertPanel ervaren de bijeenkomsten als een zinvolle aanvulling op hun vakgebied. Zij sparren met vakgenoten uit dezelfde sector en werken mee aan de professionele ontwikkeling van hun vak.  

Voor deelname aan het ExpertPanel zijn richtlijnen opgesteld.

Geïnteresseerd om lid te worden van het Landelijk ExpertPanel? Laat het ons weten, mogelijk hebben we een plek voor je vrij.

Expertpanel zorgsector

Martine Hassing

Bestuursassistent bij Magentazorg

In 2019 heb ik de opleiding tot bestuursassistent met heel veel plezier gevolgd. Dit heeft mijn functie absoluut een boost gegeven. Graag draag ik daarom via het Landelijk ExpertPanel mijn professionele steentje bij om ons mooie vak meer inhoud en diepgang te geven en samen met vakgenoten verder te ontwikkelen. Dat doen we door 2 x per jaar met collega’s uit de zorgsector te sparren en ervaringen uit te wisselen zodat dit weer meegenomen kan worden in de opleidingen. Het zijn voor mij inspirerende bijeenkomsten waar ik altijd enthousiast vandaan kom. Het geeft mij een goed gevoel om op deze manier mijn bijdrage te mogen leveren en tevens te werken aan mijn eigen ontwikkeling. Een win-win situatie dus!

Veronique Voorend

Bestuurssecretaresse Siza

De zorg is constant in beweging. Datzelfde geldt voor het secretaressevak. Door mee te groeien in deze dynamiek blijf ik leren en vernieuwen. Het is leuk en ontzettend waardevol om als ExpertPanel-lid mee te denken welke thema’s en vakkennis er tijdens Kennismiddagen gedeeld kunnen worden; zo zorgen we blijvend voor onze eigen ontwikkeling, die van collega’s en het #ontzorgenvandezorg!

Aline Treuren-den Braber

Secretaresse voorzitter en decaan Raad van Bestuur, Erasmus MC Rotterdam

Toen ik secretaresse werd van de voorzitter van de Raad van Bestuur voelde ik ook meer de verantwoordelijkheid om mee te denken over de ondersteuning van een Raad of College van Bestuur. Daarnaast is het heel inspirerend om met collega’s na te denken over hoe we nieuwe jonge aanwinst of nieuwe collega’s kunnen bereiken en hen enthousiast kunnen maken voor het secretaressevak. Wat hebben zij nodig in de toekomst en kunnen wij wat van onze ervaring overbrengen. Kennis die door Kennismiddagen kan worden omgezet in workshops, opleidingen en bijscholingen.

Angelique Junte

Secretaresse Raad van Bestuur bij IJsselheem in Kampen

Vanuit het ExpertPanel Onderwijs, waar ik nauw betrokken ben geweest bij de start, ben ik sinds april aangesloten bij het ExpertPanel Zorg. Ik ervaar het als meerwaarde om mijn kennis te delen en te sparren om zo de ontwikkelingen in het vak in een Kennismiddag te vatten. Door me te blijven ontwikkelen, krijgt mijn functie meer inhoud en kan ik kwalitatief betere ondersteuning geven aan mijn bestuurder. Het maakt dat ik met plezier naar mijn werk ga. In juni start ik, als kers op de taart, met de opleiding bestuursassistent en daar heb ik zin in!

Daniëlle Jamin

Secretaresse raad van bestuur, GGz Centraal te Amersfoort

Inspirerend om via het ExpertPanel vakgenoten te ontmoeten, met elkaar kennis te delen, samen te brainstormen en zo mee te kunnen denken over het tot stand brengen van opleidingen die er toe doen: goede inhoud, vaak interactief en altijd gericht op de praktijk. Een mooie gelegenheid bij te dragen aan de ontwikkeling van ons vak, dat voortdurend in beweging is.

Brigitte van West

Bestuurssecretaresse en teamleider bestuurssecretariaat bij Driestroom

Als lid van het ExpertPanel mag ik meedenken met de ontwikkeling van ons vak. Een vak dat zich voortdurend blijft ontwikkelen. Dat maakt ons vak ook juist zo boeiend. Door jezelf te blijven ontwikkelen, krijgt jouw functie meer inhoud en ben je waardevoller voor de organisatie waarin je werkt. Dat is mijn motivatie om mij in te zetten bij de Kennismiddagen. De Kennismiddagen bieden jou de mogelijkheid om jouw kennis te vergroten, te delen en inzichten op te doen.

Margôt van Slooten-Preng

Bestuursassistent Revalidatie Friesland

In de gereedschapskist van Kennismiddagen zat het juiste gereedschap om het bouwen aan mijn ontwikkelingshuis vorm te geven. Een flinke klus, met als resultaat een eigen woning binnen het functiehuis: bestuursassistent. Een fijne woning waarin ik mij erg thuis voel, maar die ‘kaal’ is opgeleverd en zelf verder mag inrichten. In het Expertpanel mag ik met andere vakvrouwen meedenken welk gereedschap er nog ontbreekt om bij te blijven en verder te bouwen aan ons prachtige vak.
Zie ook het interview in ManagementSupport: Margôt creëerde haar eigen functie. Leuk om te lezen!

Petra Lamers

Bestuurssecretaresse GGZ Oost Brabant

Vanuit mijn deelname aan de opleiding Bestuursassistent in de Zorg hoorde ik van het Landelijk ExpertPanel Zorg. Na een eerste bijeenkomst was ik meteen enthousiast om actief mee te denken over het cursusaanbod voor de Kennismiddagen én om te sparren met vakgenoten uit de zorg. Ik vind het ook erg belangrijk om te blijven werken aan je professionele ontwikkeling. De Kennismiddagen bieden hiervoor een mooie gelegenheid.

Maureen Alken

Secretariaat voorzitter raad van bestuur, GGZ inGeest

Als management assistent raad van bestuur van een GGZ instelling is het fijn om met collega’s in de zorg contact te hebben over de inhoud van het vak. Als deelnemer van het ExpertPanel wordt mij deze mogelijkheid geboden en kan ik meedenken over de inhoud van de Kennismiddagen. Mede hierdoor blijf je jezelf inhoudelijk ontwikkelen, draagt het bij aan verdieping van je kennis en het professionaliseren van de functie die je uitvoert.

Mieke Voet

Secretaresse raad van bestuur Arkin

Zo’n 10-15 jaar geleden voor het eerst kennis gemaakt met de Kennismiddagen door samen met mijn collega een strippenkaart aan te schaffen. Enthousiast geworden door kwaliteit en sfeer van de Kennismiddagen heb ik me bij de eerste lichting van de opleiding tot Bestuursassistent zonder een moment te twijfelen gelijk ingeschreven. En tot op de dag van vandaag pluk ik de vruchten van de daar opgedane kennis. En als “kers op de taart” mag ik nu ook nog deel uitmaken van het ExpertPanel! Hier kan ik met vakgenoten brainstormen, mezelf nog verder ontwikkelen en bijdragen aan de ontwikkeling van ons mooie vak. Wat wil een mens nog meer?

Hermien Feberwee – Polman

Secretaresse raad van bestuur Isala

Als lid van het ExpertPanel Zorg draag ik vanuit de praktijk mijn steentje bij aan de inhoud van de trainingen die Kennismiddagen organiseert voor bestuurssecretaresses bij de zorg. Uit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk het is om je kennis en vaardigheden te blijven ontwikkelen op jouw vakgebied om zo op een professionele wijze én met plezier je werk te kunnen doen.

Monique Kuntz

Bestuurssecretaresse Samen Veilig Midden-Nederland

Het valt me op dat de expertise Jeugdzorg niet tot nauwelijks aan bod komt in scholingsaanbod voor bestuursondersteuners. Toen ik hoorde over het ExpertPanel dacht ik: Dit is een mooie kans! Ik draag graag bij aan de ontwikkeling van (meer) inhoudelijke onderwerpen en heb daarbij extra aandacht voor de specifieke kenmerken van werken voor de Jeugdzorg. Om met de woorden van Pippi Langkous te spreken: Ik heb het nog nooit gedaan maar ik denk wel dat ik het kan!

Expertpanel zorgsector

Martine Hassing

Bestuursassistent bij Magentazorg

Veronique Voorend

Bestuurssecretaresse Siza

Aline Treuren-den Braber

Secretaresse voorzitter en decaan Raad van Bestuur, Erasmus MC Rotterdam

Angelique Junte

Secretaresse Raad van Bestuur bij IJsselheem in Kampen

Daniëlle Jamin

Secretaresse raad van bestuur, GGz Centraal te Amersfoort

Brigitte van West

Bestuurssecretaresse en teamleider bestuurssecretariaat bij Driestroom

Maureen Alken

GGZ inGeest

Petra Lamers

Bestuurssecretaresse GGZ Oost Brabant

Margôt van Slooten-Preng

Bestuursassistent Revalidatie Friesland

Mieke Voet

Secretaresse raad van bestuur Arkin

Hermien Feberwee – Polman

Secretaresse raad van bestuur Isala

Monique Kuntz

Bestuurssecretaresse Samen Veilig Midden-Nederland