• Kennismiddag Zorg

  Verslaglegging op Raad van Bestuur-niveau

  Bepaalt de voorzitter van de vergadering de vorm van de notulen van een vergadering of een voorgeschreven vergaderformat? Moet het een woordelijke weergave zijn van de vergadering, alleen een actiepunten- en besluitenlijst of iets wat daar tussen zit? Daarnaast heeft elke notulist natuurlijk een eigen stijl. Hoe uitgebreid verwoord je zaken? Leg je de besluiten vast in een besluitenlijst en doe je dat dan in Word of in een programma als iBabs of SharePoint? Wie bewaakt genomen besluiten? Laat je de notulen ondertekenen? Hoe verhoud een en ander zich tot governance, de Raad van Toezicht en het afleggen van verantwoording?

  Kortom, voldoende onderwerpen voor een Kennismiddag over verslaglegging! Naast bovengenoemde onderwerpen gaan we in op:

  • jouw voorbereiding op een vergadering: goed weten waar over het zal gaan én vóóraf al starten met de contouren van je verslag
  • optimaal samenwerken met de voorzitter
  • voor wie leg je vast (deelnemers/Raad van Toezicht/accountant)
  • wat leg je vast en wat niet
  • (hoe) verwoord je het politieke spel
  • wat is de juiste tone of voice
  • (juridische) eisen aan een bestuursverslag
  • wie leest als eerste het concept
  • in hoeverre pas je het verslag aan op verzoek.

  Een soortgelijke Kennismiddag bieden we ook aan voor bestuurssecretaresses in het onderwijs. We kiezen bewust voor twee aparte Kennismiddagen: de (interne) spelers, de gebruikte termen, de juridische achtergronden en de dynamiek zijn anders. Juist het samen sparren met vakgenoten uit dezelfde sector is waardevol!

  Resultaat

  Na deze Kennismiddag voel jij je (nog) zekerder in je rol als notulist. Je vragen zijn beantwoord en eventuele twijfels weggenomen. Je schrijft je verslag makkelijker en het sluit (nog) beter aan bij de wensen van de deelnemers aan de vergadering.

  Tijdens deze Kennismiddag maak je natuurlijk gebruik van de kennis en ervaring van de spreker, maar zeker ook van de kennis en ervaring van je collega-deelnemers!

  Gecombineerd en samengevoegd

  Om diverse redenen hebben we drie Kennismiddagen samengevoegd, Regie (houden) over besluitvormingsprocessen, Besluitvorming en vastlegging op Raad van Bestuur-niveau (daar ben je nu) en Besluitvorming en vastlegging op niveau. Deelname staat open voor bestuurssecretaresses uit zorg én onderwijs: de paralellen zijn in dit geval groot genoeg om de combinatie voor iedereen interessant te maken. De spreker heeft praktijkervaring in beide sectoren.

  Spreker

  Marjan Leusink is een gedreven spreker en goed aangesloten op het werkveld van de secretaresse Raad van Bestuur. Zij is bestuurssecretaris bij Revant in Breda.

 • Deelnemers 2021

  Eén of meerdere secretaresses uit deze organisaties schreven zich in:

   


Algemene informatie:

 • Type:

  Kennismiddag

 • Prijs:

  € 389 excl. btw

 • Data:

  1 oktober 2021

 • Tijd:

  13.00 – 17.00 uur

 • Locatie:

  AristoMeetingPlaza / Utrecht

Corona: zó werken wij nu!

Prima  samen aan de slag met inachtneming van de RIVM-maatregelen. Lees meer…


© 2021 Kennismiddagen