• Kennismiddag Zorg

  Raad van Toezicht: de dynamiek in de ondersteuning

  Doorgaans ondersteunt de secretaresse naast de Raad van Bestuur óók de Raad van Toezicht, soms in samenwerking met een bestuurssecretaris. Je hebt dan belangrijke rol bij het organiseren van de processen rondom bestuur en besluitvorming en bent een belangrijke schakel tussen het bestuur, de interne organisatie, de toezichthouders en externe stakeholders.

  De manier waarop je je rol invult is mede afhankelijk van de organisatie en van het al dan niet hebben van een bestuurssecretaris. Maar voor élke ondersteuner van de Raad van Toezicht geldt dat het belangrijk is dat je op de hoogte bent van (aankomende) ontwikkelingen op het gebied van governance en de governance(code). En dat je zicht hebt op de dynamiek in de bestuurskamer, de verdeling van de kracht en de macht.

  Deze Kennismiddag gaan we uitgebreid in op:

  • de taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
  • de Governancecode Zorg, wie stelt deze vast en wat houdt het in
  • het ‘nieuwe toezicht houden’:  taakverdieping, verbreding en verzwaring
  • spanningsvelden en dilemma’s, vertrouwelijke informatie, hoe ga je daar mee om.

  En natuurlijk: wat is jouw toegevoegde waarde in deze processen? Hoe geef je optimaal vorm aan je rol en functie? Je hoort ook hoe je vakgenoten hier mee omgaan, en daar kun jij mogelijk je voordeel mee doen.

  Er is voldoende ruimte om eigen ervaringen te delen en vragen te stellen.

  Resultaat

  De rol en interne organisatie van de Raad van Toezicht is je (nog) duidelijker geworden. Je weet waar je van toegevoegde waarde bent/kunt zijn. Met de inbreng van de spreker en je vakgenoten heb je inspiratie opgedaan om je eigen rol kritisch te bezien en vorm en inhoud te geven.

  Spreker

  Jeroen Collette heeft als interim bestuurder, executive coach en toezichthouder zicht op alle aspecten van Good Governance en deelt zijn kennis en ervaring graag met jullie.

  Actualiteiten

  • Reisgids voor toezichthouders….lees meer /16 juli 2020
  • Toezichthouders stappen op….lees meer / 7 juli 2020
  • Ondernemingskamer schorst zorgbestuurder…. lees meer / 16 jan 2020
 • Deelnemers 2021

  Eén of meerdere secretaresses uit deze organisaties schreven zich in:

  – Martini Ziekenhuis / Groningen
  – AholdDelhaize / Zaandam
  – Zorgverlening Het Baken / Elburg
  – CWZ / Nijmegen
  – Revalidatie Friesland / Beesterzwaag
  – DrieGasthuizenGroep / Arnhem
  – Tergooi MC – Hilversum


Algemene informatie:

 • Type:

  Kennismiddag

 • Prijs:

  € 389 excl. btw

 • Data:

  4 juni 2021 / geannuleerd
  29 oktober 2021

 • Tijd:

  13.00 – 17.00 uur

 • Locatie:

  AristoMeetingPlaza / Utrecht

Bij deelname aan deze Kennismiddag ontvang je de volgende formats :
– Informatieprotocol
– Profiel samenstelling Raad van Toezicht
– Jaarkalender Raad van Toezicht


Corona: zó werken wij nu!

Prima  samen aan de slag met inachtneming van de RIVM-maatregelen. Lees meer…


© 2021 Kennismiddagen