• Kennismiddag Zorg

  Financiering en bekostiging van de zorg

  Financiering en bekostiging van de zorg zijn belangrijke onderwerpen op de agenda van jouw bestuurder. En wat op de agenda van de bestuurder staat, staat op die van jou!

  Regionaal/landelijk transitie arrangement, DOT’s, zorgprofielen, schadelast, meerjarenafspraken, horizontaal toezicht, zelfassessment: we maken je graag wegwijs in deze complexe materie.

  Mákkelijker kunnen we het niet maken, de financiering is en blijft complex, maar we kunnen jou, als niet-financiële-medewerker, zéker meer inzicht geven. Zodat jij een overall-view van de financiering van de zorg hebt, ontwikkelingen beter kunt plaatsen, snapt welke ‘potjes’ er zijn en wat de betekenis is van de termen die je tegenkomt. Tijdens deze Kennismiddag krijg je;

  • meer inzicht in de financieringsmarkt van de zorg en haar spelers. Hoe ziet die ‘markt’ er uit? Wie heeft welke invloed? En hoe werkt dit door in jouw organisatie en jouw werkzaamheden?
  • inzicht in de rol van de zorgorganisaties, de zorgverzekeraars, gemeenten en de toezichthouders.
  • de wetgeving komt aan de orde: de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.
  • je krijgt een helder beeld van het huidige financieringsstelsel van de cure en de care.
  • en welke invloed hebben (externe) financiële ontwikkelingen op de zorgorganisatie?
  • hoe kan het dat zorgorganisaties soms achteraf gekort worden? En er geen budget meer is, terwijl dat wél nodig is: hoe komt het dat je dat dan niet krijgt?

  Deze Kennismiddag is ontwikkeld voor secretaresses Raad van Bestuur werkzaam bij ziekenhuizen, eerstelijns-zorgaanbieders, GGZ-instellingen, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, zorgverzekeraars en gemeenten.

  Resultaat

  Je hebt meer zicht op de financiering en bekostiging van de zorg en kent de betekenis van de termen die daar bij komen kijken. Je bent daardoor een sterkere gesprekspartner of toehoorder: je begrijpt (beter) waar besluiten of acties vandaan komen en hoe de belangen liggen. Dat maakt dat je werkzaamheden effectiever kunt uitvoeren. De opgedane kennis helpt je bijvoorbeeld bij het voorbereiden en notuleren van vergaderingen over deze onderwerpen.

  Spreker

  De spreker tijdens deze Kennismiddag is Erik Boswinkel.  Erik helpt zorgorganisaties en scholen met het beheersen van geldstromen en het maken van financiële keuzes. Dat doet hij door doelen, inzet van mensen, middelen en bedrijfsprocessen met elkaar te verbinden en te vereenvoudigen. Erik draagt zijn kennis en ervaring op een plezierige manier helder over!

  Actualiteiten

  • Zorg moet anders. maar geen stelselwijziging…. lees meer / 16 oktober 2020
  • Ziekenhuis stapt over naar horizontaal toezicht…. lees meer / 3 september 2020
  • Kraamzorg meldt massaal financiële nood…. lees meer / 3 maart 2020
  • Stijging zorgkosten niet lang houdbaar…. lees meer / 2 jan 2020
 • Deelnemers 2021

  Eén of meerdere secretaresses uit deze organisaties schreven zich in:

  – Norschoten / Barneveld
  – ZGAO / Amsterdam
  – Treant / Hoogeveen


Algemene informatie:


 • Type:

  Kennismiddag

 • Prijs:

  € 389 excl. btw

 • Datum:

  8 oktober 2021

 • Tijd:

  13.00 – 17.00 uur

 • Locatie:

  AristoMeetingPlaza / Utrecht

Corona: zó werken wij nu!

Prima  samen aan de slag met inachtneming van de RIVM-maatregelen. Lees meer…


© 2021 Kennismiddagen