• Kennissessies Zorg en Onderwijs, online

  Werken aan werkgeluk

  vooral in Coronatijd!

  Heerlijk! Doe je mee? Je start 2 weken voorafgaand aan deze serie met de Werkgelukscan. Iedere deelnemer bepaalt voor zichzelf waar zijn of haar werkgeluk het hoogste scoort. De ingestuurde Werkgelukscans vormen input voor het zwaartepunt van het programma voor de trainer(s).

  Elke twee/drie weken vindt er een online sessie plaats. In 2 uur geven de trainer(s) interactief inhoud aan vijf thema’s.

  Werken aan vijf thema’s op Werkgeluk:

  Introductie & zingeving
  Kennismaking en oriëntatie. De resultaten van de Werkgelukscan worden behandeld. In hoeverre is jouw werkinhoud en -hoeveelheid veranderd in coronatijd? Ervaar je regie of beperking? Wat wil je aan jouw eigen werkgeluk verhogen gezien de omstandigheden?

  Zingeving: het gevoel van bijdrage leveren aan het grotere geheel. Draagt de visie en missie van jouw organisatie bij aan het gevoel van zingeving van de medewerkers? Zijn de intrinsieke doelen van de medewerkers te verwezenlijken, werkend vanuit huis?

  Vitaliteit, gezond aan het werk
  Vitaliteit is de basis van het werkvermogen van de medewerker. Hoe gelukkig ben je als het om jouw gezondheid gaat: fysiek en mentaal? Het gaat om energie en ontspanning. Wanneer is jouw mentale en fysieke energie het hoogst op de dag en hoe zet je dat in op een dag van thuiswerken?

  Relaties, teamverbinding
  Teamverbinding in Coronatijd: is er bereidheid om kennis te delen? Wil iedereen elkaar helpen? Is er informeel contact tussen collega’s en hoe kun je daar zelf verbetering in brengen? Hoe groot is jouw wereld/omgeving momenteel? We gaan met elkaar andere manieren van contact onderhouden ontdekken.

  Persoonlijke groei, de competenties voor de toekomst
  Kennis en vaardigheden worden geprikkeld: welk talent zet jij in? Waar ben jij echt heel goed in en kun je nog beter in worden? Welke belemmerende overtuigingen staan je in deze tijd in de weg? In Coronatijd je blijven ontwikkelen, hoe doe je dat?

  Autonomie, dirigent in je werkgeluk
  Heb je regie over jouw eigen werk en dagindeling? Het verder invullen van de eigen ideale week- en dagindeling: wat heb je bereikt aan het eind van de dag? Weet wat er van je verwacht wordt? Op welke momenten neem je pauze? Wanneer maak je tijd voor informeel overleg/lachen? Met wie?

  Resultaat

  Werkgeluk gelukt! Voorafgaand aan de vijfde sessie vul je de Werkgelukscan nogmaals in om te bepalen in hoeverre er verandering plaats gevonden heeft en waar nog resultaat te behalen valt.

  Inschrijving staat open voor zowel deelnemers uit de zorg- als onderwijssector.

  Spreker(s)

  Jakob Zwinderman, Peter Vos en/of Pieter Hoekstra van Sherpas Proyects.  Bekend door hun diensten als gidsen van mensen die richting willen geven aan persoonlijke veranderingen. Jakob, Peter en Pieter verzorgen afwisselend de Kennismiddagen Ontzorgen op hoog niveau en Projectassistent.

 • Deelnemers 2021

  Eén of meerdere secretaresses uit deze organisaties schreven zich in:Algemene informatie:

 • Type:

  Kennissessie online
  (5 sessies)

 • Prijs:

  € 550 excl. btw

 • Data:

  Sessie 1: 16 april 2021
  Sessie 2: 30 april 2021
  Sessie 3: 21 mei 2021
  Sessie 4: 11 juni 2021
  Sessie 5: 2 juli 2021

 • Tijd:

  10.00-12.00 uur
  Per sessie 2 uur online via MS Teams

 • Locatie:

  Online
Corona: zó werken wij nu!

Prima  samen aan de slag met inachtneming van de RIVM-maatregelen. Lees meer…


© 2021 Kennismiddagen