• Kennismiddag Zorg

  Regie (houden) over besluitvormingsprocessen


  Dàt gaan we doen!’ En dan loopt iedereen de kamer uit….
  Maar wat gaan ‘we’ dan precies doen? En wie is verantwoordelijk voor de uitvoering? En wat wordt van jou verwacht?

  Deze Kennismiddag gaat over besluitvorming en vooral over de borging van besluiten en de rol die jij hierbij kunt hebben. Die rol begint bij het beschikken over de juiste informatie! Of verwacht iedereen van jou dat je alles toch wel weet? Maar dat is natuurlijk níet zo, want:

  • je bent minder dan voorheen aanwezig bij vergaderingen
   (‘we maken zelf wel een actiepuntenlijstje’)
  • informatie wordt uitgewisseld buiten de reguliere vergaderingen
  • er zijn vergaderingen via skype waar je niet aan deelneemt
  • er zijn chats of app-groepen waar jij geen lid van bent.

  Je gaat deze Kennismiddag inventariseren in welke bijeenkomsten binnen jouw organisatie besluiten genomen (mogen) worden. Hoe loopt de routing? Welke partijen brengen advies uit, welke partijen hebben inspraak, hoeveel tijd is daarvoor nodig, wie bewaakt de termijnen? Wat als er weerstand is over een voorgenomen besluit? En hoe kun jij jezelf opstellen als centraal punt waarlangs een besluit moet passeren om op een besluitenlijst te zetten?

  In deze Kennismiddag komt aan de orde:

  • welke partijen zijn betrokken vóórdat een besluit genomen wordt
  • voor wie worden besluiten vastgelegd
  • wie is eigenaar van een besluit
  • hoe wordt over besluiten gecommuniceerd
  • wie bewaakt de uitvoering, kwaliteit en evaluatie
  • wie kan naar de besluiten vragen
  • wat is mijn rol en verantwoordelijkheid ten aanzien van genomen besluiten
  • hoe bewaak ik, als linking pin tussen de verschillende gremia, het uitvoeringsproces 
  • hoe krijg ik tijdig relevante informatie
  • hoe kan ik deze informatie structureren
  • welke formats of systemen kunnen helpen in het bewaken van (de opvolging van) besluiten (bewakingsdocument)
  • en hoe kom ik aan de vóórkant van deze processen?

  Resultaat

  Je weet wat jouw rol kan zijn om de cirkel rond te maken qua besluitvorming. Je kunt jezelf (nog) meer zichtbaar maken in deze processen en jouw rol duidelijk(er) benoemen. Je kunt de besluitvormingsprocessen beter stroomlijnen als je weet hoe je jouw rol kunt vormgeven!

  Spreker

  Marjan Leusink is een gedreven spreker en goed aangesloten op het werkveld van de secretaresse Raad van Bestuur. Zij is bestuurssecretaris bij Revant in Breda.

   

 • Deelnemers 2021

  Eén of meerdere secretaresses uit deze organisaties schreven zich in:

  Norschoten / Barneveld
  St Jans Gasthuis / Weert


Algemene informatie:

 • Type:

  Kennismiddag

 • Prijs:

  € 389 excl. btw

 • Data:

  26 maart 2021 is verzet naar 11 juni 2021. Samen met collega’s uit het onderwijs

 • Tijd:

  13.00 – 17.00 uur

 • Locatie:

  AristoMeetingPlaza / Utrecht

Corona: zó werken wij nu!

Prima  samen aan de slag met inachtneming van de RIVM-maatregelen. Lees meer…


© 2021 Kennismiddagen