• Kennismiddag Zorg

  Regie (houden) over besluitvormingsprocessen


  Dàt gaan we doen!’ En dan loopt iedereen de kamer uit….
  Maar wat gaan ‘we’ dan precies doen? En wie is verantwoordelijk voor de uitvoering? En wat wordt van jou verwacht?

  Deze Kennismiddag gaat over besluitvorming en vooral over de borging van besluiten en de rol die jij hierbij kunt hebben. Die rol begint bij het beschikken over de juiste informatie! Of verwacht iedereen van jou dat je alles toch wel weet? Maar dat is natuurlijk níet zo, want:

  • je bent minder dan voorheen aanwezig bij vergaderingen
   (‘we maken zelf wel een actiepuntenlijstje’)
  • informatie wordt uitgewisseld buiten de reguliere vergaderingen
  • er zijn vergaderingen via skype waar je niet aan deelneemt
  • er zijn chats of app-groepen waar jij geen lid van bent.

  Je gaat deze Kennismiddag inventariseren in welke bijeenkomsten binnen jouw organisatie besluiten genomen (mogen) worden. Hoe loopt de routing? Welke partijen brengen advies uit, welke partijen hebben inspraak, hoeveel tijd is daarvoor nodig, wie bewaakt de termijnen? Wat als er weerstand is over een voorgenomen besluit? En hoe kun jij jezelf opstellen als centraal punt waarlangs een besluit moet passeren om op een besluitenlijst te zetten?

  In deze Kennismiddag komt aan de orde:

  • welke partijen zijn betrokken vóórdat een besluit genomen wordt
  • voor wie worden besluiten vastgelegd
  • wie is eigenaar van een besluit
  • hoe wordt over besluiten gecommuniceerd
  • wie bewaakt de uitvoering, kwaliteit en evaluatie
  • wie kan naar de besluiten vragen
  • wat is mijn rol en verantwoordelijkheid ten aanzien van genomen besluiten
  • hoe bewaak ik, als linking pin tussen de verschillende gremia, het uitvoeringsproces 
  • hoe krijg ik tijdig relevante informatie
  • hoe kan ik deze informatie structureren
  • welke formats of systemen kunnen helpen in het bewaken van (de opvolging van) besluiten (bewakingsdocument)
  • en hoe kom ik aan de vóórkant van deze processen?

  Resultaat

  Je weet wat jouw rol kan zijn om de cirkel rond te maken qua besluitvorming. Je kunt jezelf (nog) meer zichtbaar maken in deze processen en jouw rol duidelijk(er) benoemen. Je kunt de besluitvormingsprocessen beter stroomlijnen als je weet hoe je jouw rol kunt vormgeven!

  Gecombineerd en samengevoegd

  Om diverse redenen hebben we drie Kennismiddagen samengevoegd, Regie (houden) over besluitvormingsprocessen (daar ben je nu), Besluitvorming en vastlegging op niveau en Verslaglegging op Raad van Bestuur-niveau. Deelname staat open voor bestuurssecretaresses uit zorg én onderwijs: de paralellen zijn in dit geval groot genoeg om de combinatie voor iedereen interessant te maken. De spreker heeft praktijkervaring in beide sectoren.

  Spreker

  Marjan Leusink is een gedreven spreker en goed aangesloten op het werkveld van de secretaresse Raad van Bestuur. Zij is bestuurssecretaris bij Revant in Breda.

 • Deelnemers 2022

  Eén of meerdere secretaresses uit deze organisaties schreven zich in:

  -Elker / Groningen


Algemene informatie

 • Type:

  Kennismiddag

 • Prijs:

  € 425 excl. btw

 • Data:

  1 april 2022

 • Tijd:

  13.00 – 17.00 uur

 • Locatie:

  AristoMeetingPlaza / Utrecht
Bij deze Kennismiddag ontvang je een aantal praktische formats, onder meer een format voor een actie- en besluitenlijst.


Corona: zó werken wij nu!


Contact

VOF Kennismiddagen

I.M.M. (Ingrid) de Jong
immdejong@kennismiddagen.nl
06 14 62 88 14

M. (Marjoleine) Kwak
m.kwak@kennismiddagen.nl
06 50 46 91 94

© 2021 Kennismiddagen