Skip to main content
 • Versterken en begeleiden

  Tijdelijke versterking bestuurssecretariaten


  Steeds vaker doen organisaties een beroep op onze kennis en ervaring & ons netwerk. Inhoudelijke kennis (van het onderwijs of de zorg) binnen de context van het dagelijkse werk van de secretaresse blijkt waardevol!

  Wij zetten onze kennis, expertise én ons netwerk graag in om daar waar nodig tijdelijk versterking te bieden.

  Wanneer heb je ons nodig?

  Als je tijdelijk extra menskracht nodig hebt op het bestuurssecretariaat of een notulist zoekt voor vergadering(en) van het bestuur of de toezichthouders.

  Hoe gaan we (doorgaans) te werk

  We hebben een (telefonisch) intakegesprek om de wensen van de opdrachtgever helder te krijgen. Daarna gaan wij binnen ons uitgebreide netwerk op zoek naar een (tijdelijke) secretaresse of notuliste met ruime ervaring op een (bestuurs)secretariaat én kennis van het onderwijs óf de zorg.