• Kennissessies Onderwijs, online

  Planning & Control: dát wat jij wilt weten!

  Online, met behoud van wat onze deelnemers zo belangrijk vinden: met vakgenoten kennis opdoen én kennis delen, samen werken, samen sparren!
  Drie sessies van elk 1 uur. Vooraf online inloop en kennismaking. Na afloop is er tijd om na te praten.

  Planning & control en financiering? Dat is toch niet mijn ‘pakkie-an’ ?
  Nee, dat klopt. Maar toch komt het, via de bestuurder, bij jou langs. En dan is het écht fijn als je een goed beeld hebt van wat er speelt en wat dat voor jouw bestuurder én voor jou betekent.

  Daar kan een bestuurssecretaresse zich toch ook zelf in verdiepen?
  Zeker kan dat. Je kunt binnen je eigen organisatie en via google natuurlijk veel informatie vinden.

  Waarom komen bestuurssecretaresses dan toch naar de Kennismiddagen?
  Omdat zij hier de meest relevante informatie helder en overzichtelijk aangeboden krijgen. Met ruimte om te sparren met vakgenoten over deze onderwerpen én natuurlijk om je vragen te stellen.

  Sessie 1 Financiering van onderwijs
  In elke onderwijsorganisatie is de financiering één van de belangrijkste thema’s. Hoe komen scholen aan hun geld, hoe lopen de financieringsstromen? Aandacht voor de subsidiestromen vanuit OCW, de publiek private discussie en zorggelden. Boeiend én zinvol om hier meer zicht op te krijgen!

  Sessie 2 Interne besturing & verantwoording
  Toegekende budgetten optimaal benutten en verantwoording afleggen. Hoe kun je sturen op budgetten, formatie en leerlingaantallen? Welk allocatiemodel gebruik je?  En hoe legt de organisatie verantwoording af? Voor wie is het jaarverslag, hoe is het opgebouwd en wat moet er in staan? Hoe herken je dit proces in de Planning & Control Cyclus?

  Sessie 3 Wat staat ons te wachten?
  Vereenvoudiging van de bekostiging en de consequenties voor het stelsel. Wijzigingen in onderhoudsvoorziening (MJOB). De ontwikkeling van kengetallen: de Raad van Toezicht checkt daarop, gecontroleerd door accountant. Wat houdt dat in, en wat kan jouw rol daar bij zijn?

  Resultaat

  Je hebt een goed beeld van de rollen van de bij de Planning & Control Cyclus betrokken actoren. Met de opgedane kennis kan je je voordeel doen bij de verslaglegging.

  En je hebt ‘gespard’ met vakgenoten: je hoeft hier weinig uit te leggen, alle deelnemers hebben een gelijksoortige functie op gelijk niveau (secretaresse bestuur/management) in een onderwijsorganisatie. Daardoor kunnen we snel tot de kern komen en veel doen in relatief korte tijd.

  Spreker

  Erik Boswinkel helpt zorgorganisaties en scholen met het beheersen van geldstromen en het maken van financiële keuzes. Dat doet hij door doelen, inzet van mensen, middelen en bedrijfsprocessen met elkaar te verbinden en te vereenvoudigen. Erik draagt zijn kennis en ervaring op een plezierige manier helder over!

 • Deelnemers 2022

  Titel

  Eén of meerdere secretaresses uit deze organisaties schreven zich in:

Wil je meer weten over?

Bekijk hier xxx


Algemene informatie:

 • Type:

  3 online Kennissessies

 • Prijs:

  € 425,- excl. btw

 • Data:

  Sessie 1: 21 mei 2022
  Sessie 2: 4  juni 2022
  Sessie 3: 18 juni 2022

 • Tijd:

  13.00-14.30 uur
  Per sessie 1 uur online via MS Teams, met 15 minuten in- en uitloop

 • Locatie:

  Online

Corona: zó werken wij nu!

Prima samen aan de slag met inachtneming van de RIVM-maatregelen. Lees meer…


Contact

VOF Kennismiddagen

I.M.M. (Ingrid) de Jong
immdejong@kennismiddagen.nl
06 14 62 88 14

M. (Marjoleine) Kwak
m.kwak@kennismiddagen.nl
06 50 46 91 94

© 2019 Kennismiddagen