• Kennisdag Onderwijs

  Contractmanagement


  ‘Wanneer je er niet voor zorgt dat iemand de contracten goed managet, kunnen we net zo goed stoppen met inkopen.’ – Gerco Rietveld

  Contractmanagement omvat het proces van systematisch en efficiënt besturen van de contractrelatie en kent vele fases; van het aangaan, de uitvoering, looptijden, evaluatie tot het beëindigen van het contract.

  Contractmanagement valt of staat bij commitment vanuit de organisatie. Het secretariaat is bij veel organisaties een belangrijke schakel in het proces, maar meestal niet het eindstation van het proces. Veel contracten zullen je bureau passeren ter ondertekening door de bestuurder(s) en ook de vraag om contracten op te vragen, komt vaak bij het secretariaat terecht.

  In deze Kennismiddag staat centraal wat het belang van contractmanagement is en wat de toegevoegde waarde van jouw rol in dit proces kan zijn. Jij kunt het verschil maken als je inzicht hebt in het proces; het belang voor de organisatie om contactmanagement goed ingericht te hebben en zicht op van welke kanten jij hiermee in aanraking kunt komen.

  • Verschil tussen contractmanagement, contractbeheer en documentbeheer
  • Commitment vanuit de organisatie; hoe wordt dat belegd
  • Beleid/processen/systemen/personeel
  • Procuratie; vier-ogen principe
  • Relatie met governance: managementstatuut / directiestatuut / statuten
  • Welke overeenkomsten horen in het contractmanagement thuis
  • Bewaartermijn van contracten die beëindigd zijn
  • De rol van de accountant in dit proces
  • Risicobeheersing
  • AVG  en andere juridische aspecten
  • Kwaliteit; HKZ en ISO-certificering
  • Relatie met leveranciersmanagement.

  Inschrijving staat open voor (bestuurs)secretaresses uit onderwijs en zorg.

  Resultaat

  Je hebt een helder beeld wat contractmanagement betekent voor jouw organisatie en welke schakel het secretariaat in dit proces inneemt. Je hebt handvatten gekregen om de rol van het secretariaat (nog) beter te benutten. Je ziet de risico’s bij het niet tijdig en volledig aanleveren van de documenten en je levert daarmee een bijdrage aan een goed eindresultaat.

  Spreker

  De spreker tijdens deze Kennismiddag is Erik Boswinkel.  Erik is een interim adviseur en helpt zorgorganisaties en scholen bij het opzetten en onderhouden van het contractmanagement.

 • Deelnemers 2021

  Titel

  Eén of meerdere secretaresses uit deze organisaties schreven zich in:

  – Bartimeus, / Zeist


Algemene informatie

 • Type:

  Kennismiddag

 • Prijs:

  € 425,- excl. btw

 • Datum:

  nog niet bekend

 • Locatie:

  AristoMeetingPlaza / Utrecht

Corona: zó werken wij nu!

Prima samen aan de slag met inachtneming van de RIVM-maatregelen. Lees meer…


Contact

VOF Kennismiddagen

I.M.M. (Ingrid) de Jong
immdejong@kennismiddagen.nl
06 14 62 88 14

M. (Marjoleine) Kwak
m.kwak@kennismiddagen.nl
06 50 46 91 94

© 2019 Kennismiddagen