Skip to main content
 • Opleiding onderwijs

  Bestuursassistent in het onderwijs

  4-daagse opleiding op HBO-niveau voor bestuursecretaresses werkzaam in of voor het onderwijs

  Je bent bestuurssecretaresse en wilt je verder ontwikkelen in je huidige functie, meer verdieping en meer inhoud. Of je doet nu al meer dan de gemiddelde bestuurssecretaresse en wilt vooral (achtergrond)kennis en specifieke vaardigheden opdoen om je functie vol vertrouwen verder vorm te geven.

  Tijdens deze 4-daagse opleiding leer je op welke vlakken je een waardevolle aanvulling op niveau kunt bieden en hoe je je (nieuwe) functie optimaal invulling geeft.

  Doorgroeien van bestuurssecretaresse naar bestuursassistent vraagt om de ontwikkeling van aanvullende specifieke kennis, competenties en vaardigheden, vooral op het gebied van:

  • Goed onderwijsbestuur / good governance
   De bestuursassistent kan een aansturende rol vervullen in het onder de aandacht brengen en actueel houden van de regelgeving binnen de eigen sector.
  • Planning- en controlcylus, de vertaling naar jouw werk
   De bestuursassistent kan een belangrijke rol hebben bij het monitoren en bewaken van de processen rondom budgetten, begroting en jaarplanning. de WMS, WPO, WVO en WNT.
  • Regie op besluitvormingsprocessen
   De mogelijke taken en verantwoordelijkheden van de bestuursassistent bij het stroomlijnen en bewaken van de besluitvormingsprocessen.
  • Beleidsstukken: vorm en schrijfstijl
   De bestuursassistent moet inhoudelijk sterke en aantrekkelijk leesbare stukken op kunnen leveren. Naast verslaglegging, bereid je ook beleidsnotities voor uit naam van de bestuurder (jaardocument, kaderbrief, advies- of instemmingsaanvragen, meerjarenbeleidsplan enz.).
  • Positief beïnvloeden, overtuigen en omgaan met weerstand
   Als bestuursassistent heb je geen formele macht, maar ben je wel (mede)verantwoordelijk voor een gezamenlijk resultaat. Mensen in beweging krijgen op een natuurlijke en respectvolle manier is dan essentieel.

  Resultaat

  Je hebt kennis en vaardigheden opgedaan om deze (nieuwe) functie vorm en inhoud te geven. Daardoor draag je (nog) meer bij aan het waarmaken van bestuurlijke ambities. Je hebt vertrouwen in jezelf, kunt prioriteiten stellen en durft te handelen!

  Lees je deze pagina op je mobiele telefoon?
  Scrol dan even verder, na het witte vlak volgt meer praktische informatie!

 • Sprekers

  Sprekers

  Leonoor Van Gils heeft oog voor samenhang, communicatie en kwaliteit en is praktisch ingesteld. ‘Ik voel me op mijn plek in een omgeving waar respect en vertrouwen belangrijk zijn en waarin samenwerking vanuit gedeelde verantwoordelijkheid bijdraagt aan resultaat, succes en werkplezier.

  Wieteke Petersen – van der Elst is bestuursassistente bij Saxion Hogescholen en ondersteunt de voorzitter van het bestuur en de Raad van Toezicht. ZZij is oud-deelnemer van de opleiding Bestuursassistent. Nu neemt zij als co-trainer de deelnemers mee in de dagelijkse praktijk door haar werkervaring te delen en te laten zien hoe de nieuwe kennis meteen in de praktijk kan worden gebracht

  .

  Co de Custer is gespecialiseerd in de inhoudelijke, financiële en bestuurlijke consequenties van de invoering van passend onderwijs. Hij is als interim bestuurder, directeur, voorzitter of adviseur beschikbaar voor werkzaamheden in de context van PO en VO samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Het meest op zijn plaats is hij in omstandigheden waarin behoefte is aan verheldering, visie en structuur. Hij is partner van Eduquality, een interim- en adviesbureau in Amsterdam.

  Marjolijn Weterings is zelfstandig bestuurssecretaris en jurist. Haar drive is om bij te dragen aan verbetering van governance en processen. Ze heeft een brede ervaring door opdrachten in de zorg, onderwijs en bij de overheid. 

  .

  .

  Erik Boswinkel, financieel adviseur/interim manager in onderwijs en zorg. Erik helpt organisaties met het beheersen van geldstromen en het maken van financiële keuzes. ‘Samen brengen we de basis op orde door doelen, inzet van mensen, middelen en processen met elkaar te verbinden en te vereenvoudigen’. Erik werk(te) als directeur bedrijfsvoering bij de Veluwse Onderwijsgroep, hoofd bedrijfsbureau bij het UMC Utrecht, als penningmeester/ bestuurder bij de NVvPO en als bestuursondersteuner bij Trinamiek.

  Mariët Hermans, expert in bedrijfscommunicatie. Voordat Mariët een eigen bedrijf startte, werkte ze als redacteur en schrijftrainer bij Berenschot en Boertiengroep. ‘Ik help mensen om beter en gemakkelijker te gaan schrijven. Zo bereiken ze sneller wat ze willen bereiken. Ook besparen ze tijd en energie. Daarnaast lever ik een bijdrage aan het begrijpelijker en aantrekkelijker maken van teksten.’

  .

  Jochem Duijnhouwer, bestuurssecretaris (ad interim) heeft expertise op onder meer het gebied van personeels- en organisatiebeleid. Met zijn ruime ervaring als fuwa-deskundige, en als bestuurssecretaris, kan Jochem in de opleiding Bestuursassistent bij uitstek op dit thema een goede bijdrage leveren. ‘Het is mooi om de bestuurssecretaresses een stap verder in hun ontwikkeling te kunnen helpen!’

 • Deelnemers 2024 – 2025

  Een secretaresse uit deze organisatie schreef zich in voor maart en juni 2024

  • Stg. Markland College / Oudenbosch
  • ’s Heeren Loo Onderwijs / Soest
  • Stg. Onderwijs Primair / Stolwijk
  • Het Baarnsch Lyceum / Baarn
  • Stg. Kopwerk / Anna Paulowna
  • Meerkring / Amersfoort

  Reserveringen: 1

 • Ervaringen

  ‘Fijn om samen vakinhoudelijke dingen te bespreken!’

  Naast de inhoudelijke kennis, waarderen deelnemers ook het contact met elkaar: ervaringen uitwisselen en leren van elkaar leren. Hieronder lees je reacties van enkele deelnemers:

  ‘Vanmorgen heb ik de DB bijgepraat over de opleiding. Ik heb aangegeven mee te willen lezen in zijn mailbox zodat ik beter aangesloten ben op de onderwerpen waar hij mee bezig is. Verder heb ik aangegeven dat ik een Excel-overzicht met alle beleidsstukken incl vervaldatums ga maken. Hij stond te stralen. Tijdens de toezichthouders vergadering van vandaag heb ik bij de rondvraag een terugkoppeling van mijn ervaring gedaan en ik kreeg super leuke reacties.’
  Yvonne Mans-Kamberg
  management assistente bestuurskantoor Scholen van Oranje

  ‘Ik heb mijn bestuurder bijgepraat over de opleiding en heb een overzicht gemaakt van al mijn werkzaamheden. Daarbij heb ik aangegeven wat ik wil blijven doen, wat ik niet meer passend vind en wat ik niet deed, maar wel passend vindt. Ook hebben we het gehad over een andere functiebenaming en – beschrijving. De reactie van mijn bestuurder was positief, ze komen met een concreet voorstel aan de hand van mijn wensen.’
  Sophie de Haas
  Managementassistent, OMO Scholengroep De Langstraat 

  ‘Ik heb ons hele team inclusief de bestuurder verteld over mijn ervaringen met de eerste 3 dagen van de opleiding en hoe waardevol het is om gelijkgestemden te ontmoeten’.
  Joke Pels
  Onderwijs professional, management assistent college van bestuur, PA, Stichting CPOW

  ‘Bedankt voor deze geweldige opleiding. Mede door de professionele begeleiding van Ingrid en Leonoor. Ook de gastsprekers voor de diverse onderdelen van de opleiding waren inspirerend. Veel gehoord, veel geleerd en ook veel gepraat en gelachen! Deze opleiding is een aanrader voor bestuurssecretaresses met ambitie. Het is echt leren van en met elkaar!’ 
  Babette Geurtsen
  Bestuurssecretaresse Stichting Wonderwijs

  ‘Energie  en zelfvertrouwen! Mijn bestuurder betrekt mij steeds meer bij beleidsvormende onderwerpen en waardeert mijn mening!’
  Marianne Mewe-Veneberg
  Secretaresse college van bestuur bij stichting mijnplein

  ‘Waardevolle opleiding; veel kennis opgedaan met genoeg handvaten om de functie van secretaresse uit te breiden tot bestuursassistent. Goed om kennis met elkaar te delen en van elkaar te leren.’
  Ella van Dongen
  Bestuurssecretaressse STC Group

  ‘Interessante en leerzame opleiding. Erg prettig om met vakgenoten te sparren over onze werkzaamheden. Door de presentaties meer inzicht gekregen in de diverse onderwerpen. Hierdoor ga je tijdens je werk (nog) meer nadenken, herken je bepaalde issues en ga je hierop dieper in. Je weet waar je informatie kunt nazoeken. Hierdoor kun je de bestuurder nog beter ondersteunen, kun je je onderscheiden en ben je van toegevoegde waarde. Ook na de opleidingsdagen weten we elkaar te vinden, wat ik als zeer prettig ervaar. Een eigen netwerk hebben is fijn.’
  Wendy Gubbels
  Bestuurssecretaresse bij SPOLT

  ‘Gaaf! Heel veel geleerd in korte tijd, waar ik, maar ook mijn leidinggevenden en collega’s verder mee kunnen. Er zijn veel inzichten en handvatten aangereikt waar ik nu verder mee kan. Bedankt voor alle inspiratie en ervaringen, en gezelligheid en alles!’
  Liesbeth Brandt
  Secretaris bij ISW (Interconfessionele Scholengroep Westland)

  En we delen natuurlijk graag ook positieve feedback bestuurders:

  Ik ervaar zelf hoe veel profijt ik heb van onze bestuursassistent die gericht is op haar (persoonlijke) ontwikkeling en leert van en met collega’s. Mooie opleiding op HBO niveau. Aanrader!
  Maaike Huisman-Verkeste MSc
  College van bestuur bij SKO – Ontwerpers van Onderwijs

  Een specifieke, onderwijsgerichte opleiding voor bestuurssecretaresses waar je als bestuurder zéker profijt van hebt! De rol van de bestuursassistent bij ‘Good Governance’ is één van de onderdelen, naast bijvoorbeeld ‘hoe krijg je (meer) regie op de besluitvormingsprocessen’. Een mooie ontwikkelstap voor de bestuurssecretaresses in het onderwijs: waar en hoe kun je optimaal waarde toevoegen?’
  Co de Custer
  Directeur-bestuurder a.i., voorzitter, projectleider  samenwerkingsverbanden PO en VO

Algemene informatie

 • Type:

  4-daagse opleiding

 • Prijs:

  € 3.995,- excl. btw
  incl. alle verblijfskosten

 • Data:

  Voorjaar 2024
  blok I    13-14-15 maart 
  blok II   7 juni

  Najaar 2024
  blok I    6-7-8 november
  blok II   31 januari 2025

 • Locatie:

  Fletcher Hotel-Restaurant Oud London, Zeist

 • Type:

  4-daagse opleiding

 • Prijs:

  € 3.995,- excl. btw
  incl. alle verblijfskosten

 • Data:

  Najaar 2023
  blok I    1-2-3 november
  blok II   26 januari 2024

  Voorjaar 2024
  blok I    13-14-15 maart 
  blok II   7 juni

  Najaar 2024
  blok I    6-7-8 november
  blok II   31 januari 2025


‘Als mijn werk gestroomlijnd loopt, komt dat ten goede aan de kinderen in de klas’ 

Lees hier het interview met Marianne Mewe (secretaresse cvb) en Bart de Grunt (lid cvb van Stichting mijnplein.


Per opleiding kan één persoon per organisatie deelnemen.
Na de opleiding Bestuursassistent kan jaarlijks een bijscholingsdag bijgewoond worden.

 Jaarlijks een ander programma met inhoudelijke onderwerpen en volop ruimte om te sparren met elkaar.