• Kennismiddag Onderwijs

  Regie op besluitvormingsprocessen

  Krijg vat op dit complexe proces!

  ‘Hoe houd ik zicht op het besluitvormingsproces en de voortgang ervan?’
  ‘Kan onze besluitvorming efficiënter en makkelijker?’

  Zijn dit vragen die ook bij jou spelen? Je bent niet de enige! In elke onderwijsorganisatie worden op vele niveaus besluiten genomen, vastgelegd en gecommuniceerd naar de belanghebbenden. Als ondersteuner van het bestuur en/of Raad van Toezicht ben jij een belangrijke spil in het proces rondom de strategische en beleidsmatige besluitvorming.

  Het begint met het goed aanleveren van het voorgenomen besluit (aanleiding, oude situatie, nieuwe situatie, gevolgen etc.), daarna het in het verslag vastleggen van het besluit, over het besluit communiceren naar de belanghebbenden, de opvolging en later de evaluatie van het besluit en mogelijk het intrekken van een besluit. Het kan een langdurig en complex proces zijn, waarbij jij als ondersteuner een belangrijke rol hebt of op je kunt nemen.

  Bij sommige besluiten is vooraf instemming of (verzwaard) advies nodig van de medezeggenschapsraden (binnen de wettelijke termijnen). Daar waar het een wettelijke plicht is, krijg je te maken met deadlines voor implementatie. Ook heb je te maken diverse spelers, met ieder eigen belangen en bevoegdheden. Kortom: er komt veel kijken bij een besluit!

  In deze Kennismiddag kijken we met elkaar naar welke stappen er in het besluitvormingsproces voorbij komen. En vooral: waar kan jíj een rol spelen in de routing van een voorgenomen besluit naar een (definitief) besluit. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • wanneer spreek je van een advies, een actie of een besluit
  • inhoud, proces en procedures rondom besluiten, hoe ga je daar mee om?
  • hoe leg je een besluit zó vast, dat het goed terug te vinden is om ‘wanneer was dat ook al weer’ te voorkomen?
  • wie bewaakt de besluitenlijst?
  • wat is de rol van de notulist bij de besluitvorming, welke inbreng heb je en wat zeg je (niet)
  • zicht op de routing van een voorgenomen besluit: opvolging van de status op cruciale momenten en daaruit volgende acties
  • wie is ‘eigenaar’ van het besluit, wie heeft welke bevoegdheden
  • hoe wordt over genomen en ingetrokken besluiten gecommuniceerd, naar wie en door wie?
  • welke standaardonderdelen vind je terug in ieder besluit (achtergrond, planning, communicatie, verantwoordelijke, etc.)
  • waar worden verslagen bewaard en/of gepubliceerd en wat zijn de bewaartermijnen?


  Je wisselt praktische tips en voorbeelden uit met vakgenoten, over o.a. het gebruik van een oplegger, op welke (digitale) plaatsen de documenten waarin de besluiten beschreven staan terug te vinden kunnen zijn en hoe de routing van besluiten bewaakt wordt.

  Resultaat

  Je weet waaraan goede besluitvorming moet voldoen. Je hebt zicht op de verschillende fases in het proces, ieders verantwoordelijkheden en de rol van de medezeggenschapsraden. Je hebt zicht op je eigen verantwoordelijkheden en taken. Je hebt deze middag van je vakgenoten gehoord hoe zij hun rol invullen. Met deze kennis en de gekregen tips kan jij vanuit het secretariaat van (nog) meer toegevoegde waarde zijn in het proces van voorbereiding tot en met borging.

  Spreker

  Marjan Leusink is een ervaren bestuurssecretaris, die graag met jullie in gesprek gaat en de vastlegging van de besluitvorming onder de loep neemt.

 • Deelnemers 2022

  Eén of meerdere secretaresses uit deze organisaties schreven zich in:


Algemene informatie:

 • Type:

  Kennismiddag

 • Prijs:

  € 425,- excl. btw

 • Data:

  14 oktober 2022

 • Tijd:

  13.00 – 17.00 uur

 • Locatie:

  AristoMeetingPlaza / Utrecht
Als je deze kennismiddag volgt ontvang je de volgende formats:

 • Actie- en besluitenlijst doorlopend
 • Oplegger bij advies, instemming of goedkeuring
 • Oplegger bij vergadering

Corona: zó werken wij nu!

Prima samen aan de slag met inachtneming van de RIVM-maatregelen. Lees meer…


Contact

VOF Kennismiddagen

I.M.M. (Ingrid) de Jong
immdejong@kennismiddagen.nl
06 14 62 88 14

M. (Marjoleine) Kwak
m.kwak@kennismiddagen.nl
06 50 46 91 94

© 2019 Kennismiddagen