• Kennismiddag Onderwijs

  Begroting en jaarverslag verklaard! 

  Heb jij in je werk te maken met de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening? Dan is het zeker handig om hier meer inzicht in te hebben!

  Tijdens deze Kennismiddag staan de interne geldstromen centraal en maak je op een toegankelijke wijze kennis met de basisaspecten. Je gebruikt hiervoor de openbare jaarrekening en/of begroting van je eigen onderwijsinstelling. Aan de orde komt onder meer:

  • schooljaar en boekjaar: hoe verhoudt het zich, hoe doen ze dat?
  • interne geldstromen
  • (meerjaren)begroting
  • jaarverslag; hoe is het opgebouwd en wat moet er in staan?
  • jaarrekening; de betekenis van bijvoorbeeld de balans met de activa en passiva-zijde, de winst- en verliesrekening en de toelichting
  • het globaal beoordelen en interpreteren van financiële gegevens
  • verbanden tussen de verschillende inkomsten- en kostenposten
  • hoe legt de organisatie verantwoording af over de bestede gelden
  • en je krijgt zicht op kengetallen en basisbegrippen, zoals T-1 telling, solvabiliteit, liquiditeit, lumpsum en verevening.

  Naast bovengenoemde onderwerpen is er ruimte voor het inbrengen van eigen aandachtspunten. Je kunt sparren met en leren van vakgenoten uit andere onderwijsorganisaties!

  Deze Kennismiddag is ontwikkeld voor bestuurs- en managementsecretaresses die over meer (financiële) basiskennis willen beschikken om bijvoorbeeld de gesprekken van de accountant met de Raad van Toezicht en het bestuur beter te kunnen volgen of notuleren.

  Er is voor deze Kennismiddag géén financiële basiskennis vereist.


  Resultaat

  Je hebt (meer) inzicht in hoe de cijfers de organisatie beïnvloeden en bepalen. Door een beter begrip van de materie en veelgebruikte termen neemt je zelfvertrouwen op dit punt toe en gaat bijvoorbeeld notuleren je makkelijker af!

  Spreker

  Michiel Von Der Fuhr business controller bij Sterk Onderwijs maakt op een toegankelijk manier deze soms complexe zaken helder! 

 • Deelnemers 2022

  Eén of meerdere secretaresses uit deze organisaties schreven zich in:Algemene informatie

 • Type:

  Kennismiddag

 • Prijs:

  € 425,- excl. btw

 • Data:

  19 mei 2022

 • Tijd:

  13.00 – 17.00 uur

 • Locatie:

  Aristo meeting plaza Utrecht
Corona: zó werken wij nu!

Prima samen aan de slag met inachtneming van de RIVM-maatregelen. Lees meer…


Contact

VOF Kennismiddagen

I.M.M. (Ingrid) de Jong
immdejong@kennismiddagen.nl
06 14 62 88 14

M. (Marjoleine) Kwak
m.kwak@kennismiddagen.nl
06 50 46 91 94

© 2019 Kennismiddagen